Logo PPP

Logo PPP

Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené je poradenské zařízení, které se věnuje poradenské činnosti zrakově postiženým žákům Olomouckého kraje integrovaným v běžných mateřských, základních nebo středních školách. SPC poskytuje odborné poradenské služby pro zrakově postižené děti a žáky všech stupňů a typů škol, ambulantní metodickou, speciálně pedagogickou činnost pro pedagogy a rodiče žáků integrovaných v běžných školách. Pracovnice SPC poskytují konzultace týkající se vhodných kompenzačních pomůcek a zajišťují nácvik práce s nimi. Zároveň zprostředkovávají výcvik práce s elektronickými pomůckami ovládanými braillskou i běžnou klávesnicí, práci na PC. SPC dále poskytuje služby spojené s rozvojem zrakových funkcí, výukou čtení a psaní bodového písma, tyflografikou (tvorba obrázků, plánků a map), zajišťují nácvik prostorové orientace, samostatného pohybu a sebeobsluhy, poskytují poradenství v oblasti aplikované tělesné výchovy a sportovních pohybových aktivit, a sociálně právní poradenství.

 

Pokud se chcete objednat k vyšetření, využijte formulář elektronické žádosti nebo zkontaktujte pobočku SPC pro zrakově postižené.

 

Pobočky SPC dlouhodobě spolupracují s Centrem Aplikovaných pohybových aktivit, což je odborný tým konzultantů z FTK UP, který pomáhá s nastavením pohybových aktivit dětí ve školách. Své služby poskytují se souhlasem zákonných zástupců u dětí s tělesným postižením, mentálním postižením a dalšími obtížemi. Více informací.

 

O jednotlivých typech zrakových vad se více dočtete ZDE.

Seznam škol a tříd pro děti se zrakovým postižením naleznete ZDE.

Typy na literaturu naleznete ZDE.

Seznam organizací, které pomáhají lidem se zrakovým postižením, výrobců kompenzančních pomůcek, knihoven, nadací a některých zdravotnických zařízení najdete ZDE.