Logo PPP

Logo PPP

Kde najdete informace o sociálních službách
Informace o sociální službách ve vašem regionu by vám měli poskytnout pracovníci na vašem obecním úřadě na sociálním odboru. Ministerstvo práce a sociálních věcí také provozuje on-line databázi všech registrovaných sociálních služeb:
Registr poskytovatelů sociálních služeb http://iregistr.mpsv.cz

ZDE je Mapa sociálních služeb Olomouckého kraje

ZDE je Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji

 

Typy sociálních služeb

Raná péče
Je určena dětem ve věku 0 – 7 let. Raná péče se věnuje podpoře raného vývoje dětí s postižením. Můžete do střediska s dítětem docházet, nebo k Vám přijdou pracovníci služby domů. Poradí vám, co s dítětem doma dělat, jak ho rozvíjet.
V Olomouckém kraji službu poskytuje např.:

 • Středisko rané péče SPRP Olomouc
 • Jdeme Autistům Naproti z.s.

 

Osobní asistence
Poskytne vaší dceři nebo synovi na domluvenou dobu asistenci. Osobní asistent může vám a vašemu dítěti pomoci se vším možným. Může doprovodit člověka s postižením k lékaři, na úřady, ale např. i do divadla, na plavání apod. Osobní asistent může strávit určený čas s člověkem s postižením i v jeho domácnosti. Některé osobní asistence také dělají v domácnostech nácvik samostatnosti – učí lidi s postižením obléci se, uklízet, vařit, prát. Za osobní asistenci se platí, sazba za hodinu se liší. Platíte pouze čas, který osobní asistent stráví s člověkem s postižením, ne jeho cestu k vám a od vás. Pokud jde osobní asistent s vaší dcerou či synem na akci, která se musí platit, hradíte mu vstupné.
V Olomouckém kraji službu poskytuje např.:

 • Maltézská pomoc, o.p.s. – Olomouc
 • Spolek Trend vozíčkářů – Olomouc
 • SPOLU Olomouc z.s. – Olomouc
 • Charita Zábřeh – Zábřeh
 • Dětský klíč Šumperk, o.p.s. – Šumperk

 

Odlehčovací služba
Jedná se o časově omezenou službu, kterou organizace poskytuje lidem dlouhodobě pečujícím o postiženého. Nejčastěji má formu dočasného umístění postiženého do náhradní rodiny, stacionáře či pobytového zařízení, nebo jde o poskytnutí přímé praktické pomoci pečujícím v jejich domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.
V Olomouckém kraji službu poskytuje např.:

 • SPOLU Olomouc z.s. – Olomouc
 • Dětský klíč Šumperk, o.p.s. – Šumperk
 • Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s., okresní organizace Šumperk
 • Zet-My, z. s. – Olomouc

 

Sociální rehabilitace
Pracovníci služby s lidmi s postižením nacvičují různé dovednosti – samostatné cestování, oblékání, přípravu stravy, hospodaření s penězi a podobně (mohou to být různé kurzy). Říká se tomu nácvik soběstačnosti. Pokud je tato služba poskytována tak, že tam člověk s postižením i spí, platí se strava a ubytování.
V Olomouckém kraji službu poskytuje např.:

 • SPOLU Olomouc, z.s. – ambulantní a terénní forma – Olomouc
 • Sdružení Most k životu – ambulantní a terénní forma – Přerov
 • Dětský klíč Šumperk – ambulantní a terénní forma – Šumperk
 • Za sklem o.s. – Olomouc


Podporované zaměstnávání
Patří pod službu sociální rehabilitace. Tato služba pomáhá lidem s postižením najít si práci na běžném otevřeném trhu práce a zároveň jim pomáhá se na konkrétní práci zacvičit s pomocí asistenta. Může taky pomoci člověku s postižením naučit se nové dovednosti, které potřebuje pro hledání a udržení práce, například psaní životopisu, telefonování, práce s počítačem.
Agentury podporovaného zaměstnávání taky dělají takzvané tranzitní programy pro mladé lidi, kteří končí docházku ve škole. Hledají jim praxi, aby si vyzkoušeli práci přímo v terénu. K naučení se příslušným pracovním dovednostem a nalezení trvalejší práce slouží i tréninkové kavárny, kde jsou lidé se zdravotním postižením zaměstnáni jen na omezenou dobu, nejčastěji půl roku. Za tuto práci dostávají plat. Služba podporovaného zaměstnávání není placená.
Sociálně terapeutické dílny – jsou pro lidi, kteří nejsou schopni pracovat na běžném pracovním místě ani na chráněném místě. V rámci této služby lidé s postižením dělají drobné práce ve svém vlastním tempu a podle svých schopností. Tato služba není placená. Uživatelé si platí pouze stravu. Jsou to často keramické díly, textilní dílny, dřevodílny atd. Za práci v těchto dílnách nedostávají plat.
V Olomouckém kraji službu poskytuje např.:

 • Sdružení Most k životu – Přerov
 • Charita Olomouc – Olomouc

 

Chráněné bydlení
Je bydlení (život) v menších obytných jednotkách, jako byty nebo rodinné domy v běžné obecní zástavbě, které ale patří poskytovateli (na rozdíl od podporovaného bydlení, viz dále). Lidé s postižením zde žijí s mírou podpory individuálně nastavenou podle jejich potřeb. Stupeň postižení uživatelů není v zákoně stanoven. Běžná je trvalá asistenční služba, jejíž náklady se rozpočítávají mezi jednotlivé uživatele. Lidé s postižením si zde své osobní potřeby zajišťují sami s pomocí asistentů. Každému se musí dostat té míry podpory, kterou jeho postižení vyžaduje. Kontakt s rodinou probíhá formou vzájemných návštěv. Chráněné bydlení je služba placená, platí se zvlášť za asistenci – na to slouží příspěvek na péči, zvlášť za ubytování a stravu – na to slouží invalidní důchod.
V Olomouckém kraji službu poskytuje např.:

 • LIPKA, z.s. – Prostějov
 • Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s., okresní organizace Šumperk

 

Podpora samostatného bydlení
Je podobná služba jako chráněné bydlení. Rozdíl je v tom, že člověk s postižením žije ve vlastním nebo v pronajatém bytě a díky tomu je více nezávislý na sociálních službách. Služba podporovaného bydlení mu poskytne jen potřebnou asistenci. Asistent například pomáhá s přípravou jídla, učí člověka prát, hospodařit s penězi atd.
V Olomouckém kraji službu poskytuje např.:

 • Klíč – centrum sociálních služeb, p.o. – Olomouc
 • Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s., okresní organizace Šumperk
 • Charita Olomouc – Olomouc

 

Denní stacionář
Je služba umožňující pravidelné setkávání lidí s postižením s jejich vrstevníky za podpory a vedení asistentů během dne. Nabízí smysluplně trávený denní pobyt, většinou jen ve všední dny a v daném časovém rozmezí (např. mezi 7 – 17 hodinou). Při pestré nabídce činností se rozvíjí vzájemná komunikace lidí s postižením, procvičují se dovednosti, které vedou k co největší samostatnosti. Lidé se zdravotním postižením se adaptují v jiném než domácím prostředí, rozvíjejí se v sebeobsluze a může dojít i na průpravu v pracovních činnostech různého zaměření. Jedná se o službu placenou.
V Olomouckém kraji službu poskytuje např.:

 • Klíč – centrum sociálních služeb, p.o. – Olomouc
 • JITRO Olomouc, o.p.s. – Olomouc
 • DC 90 o.s. – Olomouc
 • LIPKA, z.s. – Prostějov
 • Spolusetkávání Přerov, z.s. – Přerov
 • Charita Zábřeh – Zábřeh
 • PONTIS Šumperk, o.p.s. – Šumperk
 • Charita Javorník – Jeseník


Týdenní stacionář
Je pobytová služba, to znamená, že lidé se zdravotním postižením v týdenním stacionáři bydlí. Bydlí tam ale pouze v pracovním týdnu. Víkendy a svátky člověk s postižením tráví u rodiny. Činnosti obvyklé v denním stacionáři jsou zde doplněny o rozvoj péče o domácnost (úklid, obsluha domácích přístrojů, praní, žehlení), nakupování, přípravu jednoduchých pokrmů, ale také o plánování a návštěvy kulturních akcí, trávení volného času. Spolubydlící se zde učí mimo jiné vzájemnému respektu, společnému plánování a dělbě činností. Zároveň jsou lidé s postižením a jejich rodiny ve stálém každotýdenním kontaktu, takže mohou sdílet všechny radosti ale také problémy, které je třeba řešit. Služba je placená.
V Olomouckém kraji službu poskytuje např.:

 • Klíč – centrum sociálních služeb, p.o. – Olomouc

 

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Je pobytová celoroční služba, která poskytuje kompletní zabezpečení svým uživatelům, a to včetně ubytování, stravy, pomoci při osobní hygieně, praní prádla apod. Mnoho domovů je umístěno ve starších objektech, které jen málo vyhovují moderním požadavkům (např. ložnice pro 18 uživatelů) – jsou to bývalé ústavy sociální péče. Existují ale i malé domovy, které svým uspořádáním připomínají domácnost a mají rodinnou atmosféru. Většinou však jde o domovy pro velké množství uživatelů, kde není prakticky možný individuální přístup pracovníků poskytovatele k jednotlivým klientům. U bývalých ústavů sociální péče je také nevýhodou to, že jsou na venkově, často v místě, které je izolované a těžko dostupné. Domov si ponechává příspěvek na péči ve výši, jakou má uživatel. Ubytování a stravu hradí uživatel ze svého invalidního důchodu, případně z jiných příjmů. Musí mu ale zbýt alespoň 15 % z jeho příjmů i v případě, že tento příjem nepokryje náklady za ubytování a stravu. Pokud člověk nemá na zaplacení stravy a ubytování, může, ale nemusí, dlužnou částku doplatit rodina nebo někdo blízký. Není to ale povinnost.
V Olomouckém kraji službu poskytuje např.:

 • Klíč – centrum sociálních služeb, p.o. – Olomouc
 • Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb, p.o. – Olomouc
 • Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p.o. – Šternberk
 • Domov Větrný mlýn Skalička, p.o. – Hranice