Logo PPP

Logo PPP

Způsobuje-li postižení vašemu dítěti značné obtíže s orientací nebo pohyblivostí, mohlo by splňovat podmínky pro nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením a pro nárok na příspěvek na mobilitu. O nárocích rozhoduje úřad práce.
Typy průkazů jsou tři a jsou pojmenovány zkratkami, jejichž význam už dnes není podstatný:

  • TP – tělesně postižený
  • ZTP – zvlášť tělesně postižený
  • ZTP/P – zvlášť tělesně postižený s průvodcem

Dnes tyto průkazy zvláštních výhod náleží i lidem, kteří mají jiný typ postižení, nejen tělesné. V zákoně je přesně definováno, kdo má na který průkaz nárok.
Průkaz osoby se zdravotním postižením, konkrétně ten označený symbolem ZTP a ZTP/P, opravňuje jeho držitele k mnoha výhodám a slevám (například bezplatnou dopravu MHD, osvobození od poplatku za použití dálnice a rychlostní silnice, nárok na vydání parkovacího průkazu, slevy na daních a k mnoha dalším).
Zdravotní stavy, které lze považovat za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti nebo orientace pro účely přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením, vymezuje vyhláška. Psychické postižení s často se opakujícími závažnými poruchami komunikace a orientace v exteriéru, včetně středně funkčního typu autismu, může podle přílohy zakládat nárok na průkaz ZTP. Psychické postižení se ztrátou duševních kompetencí, s neschopností komunikace a orientace včetně nízkofunkčního typu autismu, dokonce na průkaz ZTP/P. Není-li zdravotní stav v příloze uveden, hodnotí posudkoví lékaři, kterému ze zdravotních stavů v ní uvedených funkční postižení odpovídá nebo je s ním funkčními důsledky srovnatelné. I v těchto řízeních posuzují zdravotní stav posudkoví lékaři a platí zde stejná doporučení jako u příspěvku na péči (kvalitní lékařské zprávy, přítomnost u posudkového jednání, námitky proti posudku, správní žaloba...).