Logo PPP

Logo PPP

SPC poskytuje služby dětem, žákům a studentům s kombinovaným postižením (mentální, tělesné, PAS), se souběhem více znevýhodnění, či s dlouhodobým a závažným onemocněním, které ovlivňuje jejich vzdělávání.
Pod skupinu kombinovaných postižení spadá velmi heterogenní skupina oslabení ve fyzické či mentální oblasti, které mohou mít výrazný vliv na školní úspěšnost dětí. SPC proto posuzuje vzdělávací potřeby dětí a nastavuje příslušnou míru podpory v daných školách.

 

Pokud se chcete objednat k vyšetření, využijte formulář elektronické žádosti nebo zkontaktujte některou z poboček SPC.

 

Pobočky SPC dlouhodobě spolupracují s Centrem Aplikovaných pohybových aktivit, což je odborný tým konzultantů z FTK UP, který pomáhá s nastavením pohybových aktivit dětí ve školách. Své služby poskytují se souhlasem zákonných zástupců u dětí s tělesným postižením, pohybovým omezením a dalšími obtížemi. Více informací.