Logo PPP

Logo PPP

Online formulář pro podání žádosti o služby SPC

Online žádost může využít zákonný zástupce dítěte nebo zletilý klient. Formulář není určen pro objednávání klientů školou. Po úspěšném odeslání žádosti se zobrazí potvrzení o jejím přijetí a na vámi zadaný email bude automaticky odesláno shrnutí objednávky spolu s dalšími základními informacemi. O vyšetření školní zralosti (žádost o odklad školní docházky) žádejte nejdříve až od ledna daného roku, ve kterém by vaše dítě mělo nastoupit povinnou školní docházku.

Zvolte si SPC

Zákonný zástupce / zletilý klient

Zadejte jméno.

Zadejte příjmení.

Zadejte telefon .

Zadejte email.

Kontaktní adresa

Zadejte ulici.

Zadejte číslo

Zadejte město / obec.

Zadejte PSČ.

Dítě / zletilý klient

Zadejte jméno.

Zadejte příjmení.

// Zvolte datum narození

Zadejte diagnózu

Zadejte školu/školku, kterou dítě navštěvuje.

Neplatný vstup

Neplatný vstup