Logo PPP

Logo PPP

Metodiky

 

Literatura

 • Alternativní a augmentativní komunikace. Janovcová, Z., Brno: Masarykova univerzita, 2004.
 • Augmentativní a alternativní komunikace. Šarounová J. Praha: IPPP, 2008.
 • Děti s tělesným a kombinovaným postižením ve škole, Pavel Zikl, Nakladatel: Grada 2011
 • Dětská mozková obrna. Kraus J., Praha: Grada – Avicenum, 2005.
 • Dítě s mozkovou obrnou v rodině. Stehlík, A. Praha: Avicenum, 1977.
 • DMO z pohledu dětského neurologa. Lesný, I. 2. vyd. Praha: Avicenum, 1985.
 • Kompenzační a didaktické pomůcky pro děti s tělesným postižením v mateřské a základní škole. Kubíčová, Z., Kubíče J. Praha: Septima, 2001.
 • Možnosti stimulace preverbálních a verbálních schopností vývojově postižených dětí. Klenková, J. Brno: Paido, 2000.
 • Na pomoc rodičům dětí s dětskou mozkovou obrnou. Warner, J., Praha: Novinář, 1989.
 • Paradigma somatopedie. Vítková, M., Brno: Masarykova univerzita, 1998.
 • Pedagogická intervence v raném a předškolním věku u jedinců s dětskou mozkovou obrnou. Opatřilová, D., Brno: MU, 2003.
 • Psychologie nemocných a zdravotně postižených dětí. Matějček, Z., Z. Jinočany: H a H, 2001.
 • Rehabilitace orofaciální oblasti. Gangele, D. C., Brno: Grada, 2004.
 • Smyslové vnímání. Žáčková H., Jucovičová, D. Praha: Nakladatelství D + H, 2003.
 • Somatopedické aspekty. Vítková, M., Brno: Paido, 2006.
 • Svět dětské mozkové obrny, Miroslav Kudláček, Nakladatel: Portál 2012
 • Symptomatické poruchy řeči u dětí. Lechta, V. Praha: Portál, 2002.
 • Školská integrace dětí s postižením. Michalík, J., Olomouc: Univerzita Palackého, 1999.
 • Školská integrace žáků s postižením na základních školách v České republice. Michalík, J., Olomouc: Univerzita Palackého, 2005.
 • Tělesně postižené dítě v mateřské a základní škole. Vítková, M., Pipeková, J. Brno: Odd. spec. pedagogiky CDVU MU, 1994.
 • Tělesně postižené dítě. Kraus, J., Šandera, O. Praha: SPN, 1975.
 • Tělesně postižený. Buřvalová D., Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí, 2007.
 • Život bez bariér. Projekty a rekonstrukce. Filipiová D., Praha: Grada, 1998.  

 

Internetové odkazy: