Logo PPP

Logo PPP

Metodiky

 

Další publikace:

 • Asistent pedagoga a dítě se zrakovým postižením. Janková, Jana, Moravcová, Dagmar. 2017. Praha: Pasparta.
 • Dítě se zrakovým postižením v raném a předškolním věku. Finková, D., Růžičková, V., Stejskalová, K. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011.
 • Edukační proces u osob se zrakovým postižením. Finková, D., Růžičková, V., Stejskalová, K. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011.
 • Integrované vzdělávání dětí se zrakovým postižením. Keblová, A. 1996. Praha: Septima.
 • Kompenzační pomůcky pro osoby se zrakovým postižením. Matysková, Kateřina, 2009. Praha: Okamžik.
 • Kompenzační pomůcky pro uživatele se zrakovým postižením. Bubeníčková, Hana. Brno: Tyflocentrum Brno, 2012.
 • Motorické kompetence osob se zrakovým postižením. Janečka, Zbyněk, Bláham Ladislav, 2013. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
 • Oftalmopedie. Květoňová-Švecová, Lea, 2000. Brno: Paido.
 • Oftalmopsychologie dětského věku. Vágnerová, Marie, 1995. Praha: Karolinum.
 • Osvětlení a slabozrakost: jak správně svítit a vytvořit vhodné podmínky pro slabozrakého člověka. Macháček, Pavel, 2002. Praha: Tyfloservis.
 • Prostorová orientace zrakově postižených. Weiner, Pavel, 1998. Praha: MŠMT.
 • Rozvoj dovedností zrakového vnímání se speciálními optickými pomůckami a kamerovou televizní lupou. Moravcová, Dagmar, Matoušková, Eva, 2011. Praha: Asociace zrakových terapeutů.
 • Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením. Finková, Dita. 2007. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
 • Úvod do speciální pedagogiky osob se zrakovým postižením. Finková, D., Růžičková, V., Stejskalová, K. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010.
 • Zraková terapie slabozrakých a pacientů s nízkým vizem. Moravcová, Dagmar, 2004. Praha: Triton.
 • Zrakově postižené dítě. Keblová, A. 2001. Praha: Septima.
 • Zrakově postižené dítě. Keblová, Alena, 2001. Praha: Septima.

 

Internetové odkazy: