logo ppp background uvod

PPP Ol. kraje
SPC Ol. kraje

Pedagogicko psychologická poradna zajišťuje poradenství a diagnostiku dětí, žáků a studentů s výukovými a výchovnými obtížemi, posouzení školní zralosti, pomoc s výběrem vhodné SŠ, pomoc při řešení projevů rizikového chování a péči o mimořádně nadané žáky.

Speciálně pedagogické centrum zajišťuje poradenství a diagnostiku žáků a studentů, kteří mají výukové obtíže. Nabízíme služby žákům s narušenou komunikační schopností, mentálním postižením, s poruchami autistického spektra, tělesným postižením, závažnými zdravotními obtížemi a kombinacemi vad.

PPP Ol. kraje

Pedagogicko psychologická poradna zajišťuje poradenství a diagnostiku dětí, žáků a studentů s výukovými a výchovnými obtížemi, posouzení školní zralosti, pomoc s výběrem vhodné SŠ, pomoc při řešení projevů rizikového chování a péči o mimořádně nadané žáky.

SPC Ol. kraje

Speciálně pedagogické centrum zajišťuje poradenství a diagnostiku žáků a studentů, kteří mají výukové obtíže. Nabízíme služby žákům s narušenou komunikační schopností, mentálním postižením, s poruchami autistického spektra, tělesným postižením, závažnými zdravotními obtížemi a kombinacemi vad.