Logo PPP

Logo PPP

Společnost pro ranou péči (SPRP)

Společnost pro ranou péči poskytuje odborné služby rané péče, podporu a pomoc rodinám, ve kterých se narodilo dítě s postižením. Služby rané péče jsou dětem se zrakovým a kombinovaným postižením a jejich rodinám poskytovány prostřednictvím Středisek rané péče.
http://www.ranapece.cz/

 

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením z.s.

Společnost hájí práva lidí s mentálním postižením a jejich blízkých, pomáhá lidem s mentálním postižením žít tak, jak se jim líbí a jak chtějí. Učí lidi s mentálním postižením nové dovednosti.
http://www.spmpcr.cz/

 

Naše rovnováha z.s.

Spolek Naše rovnováha nabízí rodičům dětí s hendikepem v Moravskoslezském a Olomouckém kraji uspořádání Setkání okolo dítěte. Cílem je nalézt řešení problémů či obtíží klientů komplexně a efektivně prostřednictvím týmu odborníků.
https://naserovnovaha.cz/

 

7 Centrum - Dětské poradenské a terapeutické centrum Olomouc

Centrum nabízí vyšetření, posouzení a terapii pro děti ve věku 2 – 18 let. Nabízí rehabilitační a specializované služby pro celou řadu poruch a vývojových potíží, jako je porucha autistického spektra, Aspergerův syndrom, ADD, ADHD, porucha smyslového zpracování, opoždění řeči, problémy s řečí, dyslexie, dyspraxie, opožděný vývoj, problémy s učením, emocionální poruchy a poruchy chování a další. Terapie je založena na principech senzorické integrace, neuro-vývojové terapie, Rhythmic Movement Training, reflexních technik, terapeutickém poslechu a dalších rehabilitačních metod a technik.
www.7centrum.cz

 

Zet-My, z. s.

Účelem spolku je zkvalitnění života pečujících osob a podpora osob se zdravotním postižením. Organizace propojuje funkční spojení terénní odlehčovací služby, společně s doposud ne příliš známou metodou homesharing, což je forma odlehčovacího pobytu založeného na komunitní pomoci.
https://www.zet-my.cz/

 

Sdružení D

Hlavním pilířem organizace jsou interaktivní prožitkové programy pro děti předškolního a školního věku a studenty středních škol. Sdružení nabízí programy zaměřené jak na oblast prevence rizikového chování, tak na oblast sociálního a osobnostního rozvoje nebo rozvoje čtenářské gramotnosti. Součástí je program Na cestě pro ohrožené děti, který využívá vrstevnické provázení. Další program je Slaďme to zaměřený na podpory spolupráce dítěte, rodiny a školy.
https://www.sdruzenid.cz/

 

SPOLU Olomouc

Spolek poskytuje lidem s mentálním, případně s kombinovaným postižením sociální služby Osobní asistence a Sociální rehabilitace, Odlehčovací služby, Sociálně aktivizační služby, a také pořádá pobytové akce a volnočasové aktivity. Pečujícím osobám nebo veřejnosti nabízí vzdělávací akce, benefice a festivaly.
https://www.spoluolomouc.cz/

 

Freya
Organizace pomáhá pracovníkům pomáhajících profesí a pečujícím osobám, jak pracovat s tématem sexuality a vztahů u lidí se zdravotním postižením, seniorů a seniorek.
https://www.freya.live/cs