Logo PPP

Logo PPP

Metodiky

Vzdělávání

 • Aplikace metod strukturovaného učení v praxi. Havlíková (https://docplayer.cz/1564698-Vypracovala-mgr-l-havlikova.html)
 • Autismus – průvodce, pracovní kniha, Cottini Lucio, Vivanti Giacomo, Logos 2017
 • Autismus – zdravotní a vzdělávací aspekty, Gillberg C., Peeters T., Praha, Portál 1998
 • Autismus a možnosti výchovné praxe. Vocilka M., Praha, Septima 1995
 • Autismus: Od teorie k výchovně vzdělávací intervenci, Peeters T., Scientia 1998
 • Čteme obrázky. Libuše Kubová. Parta, 2011
 • Logopedická intervence u osob s poruchou autistického spektra. Kateřina Vitásková, Alena Říhová. Univerzita Palackého v Olomouci, 2012
 • Metodika specifické intervenční metody u dětí s PAS raného věku. Straussová, Vágnerová (https://docplayer.cz/24922233-Metodika-specificke-intervencni-metody-u-deti-s-pas-raneho-veku.html)
 • Praktické metodické postupy při edukaci dětí a žáků s PAS. ZŠ Štolcova, Brno
 • Rozvoj verbálního chování Jak učit děti s autismem a jinými neurovývojovými poruchami, Mary Lynch Barbera, Tracy Rasmussen, Masarykova univerzita, 1. vydání, 2018
 • Sborník výukových materiálů, učebních pomůcek a studijních zdrojů ke vzdělávání dětí a žáků s poruchou autistického spektra a těžkým kombinovaným postižením. Kubišová, Lovasová (http://msazskm.cz/wp-content/uploads/2013/04/sbornik-zkvalitneni-sluzeb.pdf)
 • Strategie a metody výuky dětí s autismem a dalšími vývojovými poruchami, Schopler E., Praha, Portál 1998
 • Struktura a strukturované úkoly pro děti s autismem. Hladká, Pavlištíková.
 • Strukturované učení v praxi. Tuckermann A. a kol., Pasparta Praha
 • Strukturované učení. Žampachová, Čadilová
 • Školní pas pro děti s PAS, Thorová, K., APLA Praha 2008
 • Učím se I. Myslet a tvořit, Degrieck, S.
 • Vizuální komunikační strategie v autismu. Bondy, A., Frost, L. Praha, Grada publishing 2007.
 • Výukové aktivity pro děti s autismem, Schopler E., Praha, Modrý klíč, 2000
 • Znakování pro každý den, Růžičková, Septima, 2013
 • Žáci s poruchou autistického spektra v běžné základní škole. Vosmik, M.: Bělohlávková, L., Praha, Portál 2010

Aspergerův syndrom

 • Aspergerův syndrom – porucha sociálních vztahů a komunikace, Attwood, T., Praha, Portál 2005
 • Aspergerův syndrom – porucha sociálních vztahů a komunikace, Attwood, T., Praha, Portál 2005
 • Autismus- Aspergerův syndrom. Přemysl Mikoláš, Montanex, 2014.
 • Co často zajímá rodiče a učitele dětí s Aspergerovým syndromem. Pešek, R.
 • Extrémní osamělost. Nesnídalová, R.
 • Integrace dětí s aspergerovým syndromem a vysokofunkčním autismem do vzdělávacího procesu, Pešek R.
 • Kyslíková maska pro rodiče dětí s Aspergerovým syndromem, Pešek, R.
 • Lukáš a profesor Neptun, Březinová I.
 • Marťan na hřišti, Sainsburyová C.
 • Specifika výchovy, vzdělávání a celoživotní podpory lidí s Aspergerovým syndromem. Čadilová, V., Žampachová, Z. a kol., Praha, 2006
 • Výchova dítěte s Aspergerovým syndromem. Boyd, B., Praha, Portál 2011
 • Výjimečné děti – Aspergerův syndrom. Thorová, K.

Nácvik sociálních dovedností:

 • Autismus II. Problémy v sociálních vztazích u dětí s autismem, Jelínková, M., Praha, IPPP 2000
 • Děti spolu: Kreslené příběhy pro rozvoj sociálních dovedností (Bořkovcová, M.)
 • Moře emocí - Emotion cards (nakl. B-creative)
 • Nácvik sebeobsluhy a sociálních dovedností u dětí s autismem, Dion E. Betts, Debra S. Jacobs, Nakladatel: Portál 2013
 • Obrázkové karty pro porozumění emocím a rozvoj sociálních dovedností, Monika Bücken-Schaal (Pasparta)
 • Obrázkový slovník sociálních situací pro děti s PAS. Straussová, Knotková, Mátlová, APLA Praha
 • Obrazový postup základních činností sebeobsluhy, Straussová, Roštárová, APLA
 • Petr a jeho příběhy aneb jak se učit správně chovat pomocí obrázků (Žampachová, Čadilová)
 • Rozvíjení sociálních dovedností lidí s poruchami autistického spektra. Patrick, N. J., Praha, Portál 2011.
 • Rozvoj sociálních dovedností -- Metodika práce u lidí s Aspergerovým syndromem (L. Bělohlávková)
 • Rozvoj sociálních dovedností u dětí s autismem. Čadilová, Žampachová, Pasparta Praha
 • Rozvoj sociálních dovedností, Bělohlávková Lucie, APLA
 • Sebeobslužné a praktické dovednosti: Praktický průvodce pro pedagogy, pracovníky v soc. službách a rodiče dětí s PAS (APLA Praha)
 • Život je život - Life is life cards (nakl. B-creative)

Chování:

 • Agrese a agresivita v předškolním a mladším školním věku, Jan Svoboda, Portál, 1. vydání, 2014
 • Agrese u lidí s mentální retardací a autismem. Čadilová, V., Jůn, H., Thorová, K a kol., Praha, Portál 2007.
 • Agresivita dětí, Edwige Antier, 2011, 2. vydání, Portál
 • Agresivní dítě? Systematické řešení problémového chování, Anton Hergenhan, Portál, 1. vydání, 2017
 • Autismus VI. Diagnostika a možnosti korekce chování u klientů s autismem, Jelínková, M., Praha, IPPP 2002
 • Děti a problémy v chování Etopedie v praxi, Miluše Hutyrová a kol., Portál, 1. vydání, 2019
 • Domluvme se: Kniha o smlouvách dětí a rodičů (Dardigová, Heward, Pearleová)
 • Jak podpořit dítě s problémovým chováním ve škole, Z pohledu dítěte, rodiče a učitele, Autor:Jana Divoká a kol.
 • Problémové chování u lidí s mentální retardací a autismem, Emerson, E.
 • Soptíci: Jak pomoct dětem se zvládáním zlosti, Warwick Pudney, Eliane Whitehouse, Nakladatel: Triton 2014
 • Šikana dětí s poruchami autistického spektra. Dubin, N., Praha, Portál 2009
 • Žák s problémovým chováním: cesta institucionální pomoci, Stanislav Bendl, Jaroslava Hanušová, Marie Linková, Nakladatel: Triton 2016

Další publikace:

 • 101 tipů pro rodiče dětí s autismem - Účinná řešení každodenních problémů. Arnold Miller, Theresa C. Smith. Portál, 2016
 • 300 her pro děti s autismem: rozvíjení komunikačních a sociálních dovedností. Simone Griffin, Dianne Sandler. Portál, 2012
 • Aktivity pro starší děti s PAS: Jak budovat sebevědomí, vnitřní klid a vztah, Irene McHenry, Carol Moog, Nakladatel: Portál 2019
 • Antropoložka na Marsu, Sacks O., Praha, Mladá fronta 1997
 • Autismus - Praktická příručka pro rodiče. Alan Yau. Csémy Jana, 2016
 • Autismus – zdravotní a výchovné aspekty; Gillberg Christopher; Theo Peeters, Portál, 2008
 • Autismus a hra, Beyer, Gammeltoft, Portál, 2006
 • Autismus I. Problémy komunikace dětí s autismem, Jelínková M., Netušil, R., Praha, IPPP 1999
 • Autismus III. Problémy představivostí u dětí s autismem, Jelínková, M., Praha, IPPP, 2001
 • Autismus od A do Z. Veronika Šporclová. Pasparta, 2018
 • Autismus u dospívajících a dospělých, Howlin, P. Praha: Portál, 2005.
 • Autismus V. Hra a hračka v životě dítěte s autismem, Jelínková M., Netušil R., Praha, IPPP 2001
 • Autismus VII. Diagnostika poruch autistického spektra, Krejčířová D., Praha IPPP, 2003
 • Autistické chování. Schopler, E., Mesibov, Praha, Portál 1997
 • Autistické myšlení. Vermeulen, P., Praha. Grada 2006
 • Biodromální vývoj jedinců s poruchami autistického spektra v kontextu podpory a vzdělávání. Jana Nováková. Masarykova univerzita, Brno, 2013
 • Cvičení a terapie pro děti s autismem, Aspergerovým syndromem, ADD, ADHD, Poruchou smyslového zpracování a jinými poruchami učení: Vysvětlení a rady pro rodiče, jak začít cvičit doma, Eva Vingrálková, Nakladatel: Fontána 2016
 • Děti a jejich sexualita, rádce pro rodiče a pedagogy, kolektiv autorů, CPress, 1. vydání, 2014
 • Děti potřebují rituály, Kaufmannová-Huberová Portál 1998
 • Dětský autismus. Hrdlička M. a kol., Praha, Portál 2004
 • Dítě s autismem a emoce: Program pro prácis dětmi,TonyAttwood, AngelaScarpa, Anthony Wells, Nakladatel: Portál 2019
 • Hry a zábavné činnosti pro děti s autismem, Moor, Julia, Portál, 2010
 • Inkluze v mateřské škole: Děti s PAS, ADHD a handicapem, Martina Mazánková,, Nakladatel: Portál 2018
 • Jak porozumět aplikované behaviorální analýze: Úvod do ABA pro rodiče, učitele a další profesionály, Albert J. Kearney, Nakladatel: Pasparta 2020
 • Jak pracovat s žákem s Poruchami autistického spektra, Urbanovská, E., Olomouc, 2011
 • Na čem si stojím. Sacks O., Makropulos, Praha 1997
 • Nikdo Nikde, Williams, Donna
 • Poruchy autistického spektra. Thorová, K., Praha, Portál 2006
 • Průvodce rodičů dětí s poruchou autistického spektra, Straussová, Romana; Knotková, Monika, Portál, 2011
 • Psychologická diagnostika u žáků s poruchami autistického spektra ve speciálně pedagogických centrech, Opekarová, Šedivá
 • Speciální sourozenci, Havelka, David; Bartošová, Kateřina, Portál, 2019
 • Specifika smyslového vnímání u autismu a Aspergerova syndromu, Olga Bogdashina, Nakladatel: Pasparta 2017
 • Vizuální komunikační strategie v autismu. Bondy, A., Frost, L, Praha, Grada publishing 2007.
 • Výchova dětí s autismem. Shira Richman. Portál, 2006
 • Výchova dítěte s Aspergerovým syndromem, Boyd, B., Praha, Portál 2011
 • Vztahy, intimita a sexualita lidí s mentálním handicapem nebo s autismem, Thorová, Jůn, APLA
 • Zábavné činnosti pro děti s autismem, Moor, Julia, Portál 2010
 • Znak do řeči. Kubová, L., Radkováí, I., Pavelková, Z., Praha, Tech-market 1999
 • Život za sklem. Wendy Lawson. Portál, 2008

Internetové odkazy:

 

Internetové odkazy - pomůcky: