Logo PPP

Logo PPP

Augmentativní a alternativní komunikace (AAK)

AAK se pokouší přechodně nebo trvale kompenzovat projevy poruchy a postižení u osob se závažným postižením řeči, jazyka a psaní. AAK se jednoduše řečeno snaží kompenzovat řeč jinými prostředky, znakovou řečí, komunikačními tabulkami, hlasovými výstupy a dalšími pomůckami. Augmentativní komunikace (z lat. augmentare – rozšiřovat) podporuje existující dorozumívání, které je běžnou komunikaci nedostatečné. Alternativní komunikační systémy (z lat. alter – jiný) jsou náhradou za mluvenou řeč.

 

Systémy bez pomůcek

Některá postižení vedou k tomu, že je uživatel AAK více odkázán na zrak, a proto se do řeči využije manuálního gesta, které poskytuje doprovodnou vizuální informaci.

  • cílené pohledy očí, mimika
  • gesta, gestikulace, manuální znaky


Systémy s pomůckami

  • předměty - 3D symboly, které mají hmatovou strukturu, a je možné s nimi manipulovat. Jejich nevýhodou je, že nemohou vyjadřovat abstraktní slova. Předměty se hodí např. pro velmi malé děti, pro osoby se zrakovým postižením atd.
  • fotografie - nejrealističtější 2D znázornění a je srozumitelnější než obrázek či grafický symbol.
  • systémy grafických symbolů (piktogramy atd.) - jsou černobílé či barevné různé typy grafických symbolů navrženy pro potřeby osob, které nemohou mluvit. Pomáhá dětem například pochopit sled činností v čase, stavbu věty nebo pochopit strukturu prostředí. Někdy vztah mezi symbolem a předmětem není jednoznačný, ale i tak může být osoba schopná přiřadit obrázek k předmětu a naučit se pomocí symbolu o tento předmět požádat.
  • komunikační tabulky - symboly sestavené do tabulek tak, aby vyhovovaly danému uživateli. Ten pak prstem, pohledem nebo světelným paprskem umístěným na hlavě atd. vybraný symbol identifikuje.
  • písmena a psaná slova - se opět hodí pro nemluvící osoby, možnosti tohoto typu komunikace jsou mnohem širší než s omezenou sadou symbolů.
  • technické pomůcky s hlasovým výstupem - jsou to pomůcky jednoúčelové (dedicated), využívané pouze pro komunikaci. Mohou to být jednoduché pomůcky s tištěným a/nebo hlasovým výstupem s omezeným počtem vzkazů či přístroje s klávesnicí a/nebo displejem, kdy sdělení jsou označena obrázky, fotografiemi, symboly,nápisem. Hlasový výstup může být. formou syntetické řeči nebo digitalizované řeči (lidská řeč nahraná na pomůcku)
  • počítače - počítač musí být vybaven speciálním softwarem. Výhodou je možnost současného využití počítače např. pro výuku, je také snazší případně změnit systém podle individuálních potřeb uživatele. Vhodnější je přenosný počítač. Pro jednoúčelová zařízení i počítač je důležitá fyzická přístupnost pro uživatele.

 

Pomůcky pro AAK

PETIT o.s.
Pomůcky pro ovládání PC i pomůcky pro AAK, také servis dodávaných zařízení, poradenství
při výběru a používání pomůcek i při jejich financování. Bazar kompenzačních pomůcek.
https://www.petit-os.cz/index.php/komunikatory

SPC pro děti s vadami řeči
PC programy, aplikace pro tablety a výukové listy pro AAK
http://www.alternativnikomunikace.cz
Sociálně aktivizační služba Lifetool, Diakonie ČCE
Aktivizace a poradenství ve využívání pomůcek pro usnadnění komunikace a bezbariérového
ovládání počítače, půjčovna pomůcek.
http://lifetool.diakonie.cz/
Rehamza s.r.o.
Software Rehamza obsahuje množství cvičebních modulů, které je možné propojit s
množstvím snímačů osobami s motorickým i narušením verbální komunikace (Eye tracking)
http://www.rehamza.cz/
Spektra
Pomůcky pro osoby se zrakovými vadami, pomůcky pro komunikaci a ovládání PC,
obrázková komunikace, pomůcky pro školní vzdělávání
https://spektra.eu/
Tyflokabinet
Odborné poradenství s pořízením pomůcky pro komunikaci osob se zrakovým postižením
http://www.tyflokabinet.cz/Porizeni_pomucky
Benetronic s.r.o.
Moderní kompenzační pomůcky pro komunikaci, které využívají vlastní chytré – počítačové
periferie, speciální ovladače, inteligentní systémy.
http://mouthmouse.eu/cz/
Diktovačka
Převod mluveného slova do textu a používání hlasových povelů pro realizování užitečných
funkcí mobilního telefonu. Diktování textu do PC přes o.s. Android.
www.diktovacka.cz
Oskola s.r.o.
Tisknuté laminované kartičky a laminované materiály s obrázky, které slouží nejen dětem se
speciálními vzdělavacími potřebami.
https://www.obrazkova-skola.cz/komunikace-rezimy-schemata/nahradni-komunikace

Logopedie Vendy
E-shop s různými pomůckami a materiály nejen pro AAK
https://www.logopedie-vendy.cz/
Logopedie s úsměvem
E-shop s materiály využitelnými nejen pro AAK.
https://www.logopediesusmevem.cz /
Z jiného světa
Výroba a prodej originálních materiálů pro AAK
https://www.autismus-a-my.cz/
Logošík.cz
Výroba prodej originálních materiálů nejen pro AAK.
https://www.logosik.cz/obrazkovy-rezim-a-aak/
Sensa shop
Prodej pomůcek vhodných nejen pro AAK.
https://www.sensa-shop.cz/
iSEN
Otevřená komunita rodičů, pedagogů, terapeutů, IT odborníků a dalších profesí, sdílejících
informace o využití iOS zařízení k výuce, rozvoji a komunikaci dětí a žáků nejen se
speciálními vzdělávacími potřebami. Také sekce aplikací pro AAK.
https://www.i-sen.cz/home
i-Logo
Stránky s přehledem aplikací vhodných pro AAK.
http://www.i-logo.dysfagie.eu/?cat=25
Fler
Několik profilů na tomto serveru se zabývá výrobou a prodejem materiálů, které lze využít
pro AAK. Jsou to např. profily pestrenka.lucie či Dythree.
https://www.fler.cz/
Pachner - vzdělávací software
Prodej výukových programů a programů pro AAK.
https://www.pachner.cz/vyukove-programy-95k/poruchy-uceni-inkluze-21k
Aragonské centrum augmentativní a alternativní komunikace
Stránky s velkým množstvím obrázků a piktogramů určených pro tvorbu materiálů pro AAK.
Vyhledávání obrázků v angličtině.
https://arasaac.org/aac
Widgit
Vývoj programů Symwriter a InPrint3
https://www.widgit.com/cz/support/index.htm