Logo PPP

Augmentativní a alternativní komunikace (AAK)

AAK se pokouší přechodně nebo trvale kompenzovat projevy poruchy a postižení u osob se závažným postižením řeči, jazyka a psaní. AAK se jednoduše řečeno snaží kompenzovat řeč jinými prostředky, znakovou řečí, komunikačními tabulkami, hlasovými výstupy a dalšími pomůckami. Augmentativní komunikace (z lat. augmentare – rozšiřovat) podporuje existující dorozumívání, které je běžnou komunikaci nedostatečné. Alternativní komunikační systémy (z lat. alter – jiný) jsou náhradou za mluvenou řeč.

 

Systémy bez pomůcek

Některá postižení vedou k tomu, že je uživatel AAK více odkázán na zrak, a proto se do řeči využije manuálního gesta, které poskytuje doprovodnou vizuální informaci.

  • cílené pohledy očí, mimika
  • gesta, gestikulace, manuální znaky


Systémy s pomůckami

  • předměty - 3D symboly, které mají hmatovou strukturu, a je možné s nimi manipulovat. Jejich nevýhodou je, že nemohou vyjadřovat abstraktní slova. Předměty se hodí např. pro velmi malé děti, pro osoby se zrakovým postižením atd.
  • fotografie - nejrealističtější 2D znázornění a je srozumitelnější než obrázek či grafický symbol.
  • systémy grafických symbolů (piktogramy atd.) - jsou černobílé či barevné různé typy grafických symbolů navrženy pro potřeby osob, které nemohou mluvit. Pomáhá dětem například pochopit sled činností v čase, stavbu věty nebo pochopit strukturu prostředí. Někdy vztah mezi symbolem a předmětem není jednoznačný, ale i tak může být osoba schopná přiřadit obrázek k předmětu a naučit se pomocí symbolu o tento předmět požádat.
  • komunikační tabulky - symboly sestavené do tabulek tak, aby vyhovovaly danému uživateli. Ten pak prstem, pohledem nebo světelným paprskem umístěným na hlavě atd. vybraný symbol identifikuje.
  • písmena a psaná slova - se opět hodí pro nemluvící osoby, možnosti tohoto typu komunikace jsou mnohem širší než s omezenou sadou symbolů.
  • technické pomůcky s hlasovým výstupem - jsou to pomůcky jednoúčelové (dedicated), využívané pouze pro komunikaci. Mohou to být jednoduché pomůcky s tištěným a/nebo hlasovým výstupem s omezeným počtem vzkazů či přístroje s klávesnicí a/nebo displejem, kdy sdělení jsou označena obrázky, fotografiemi, symboly,nápisem. Hlasový výstup může být. formou syntetické řeči nebo digitalizované řeči (lidská řeč nahraná na pomůcku)
  • počítače - počítač musí být vybaven speciálním softwarem. Výhodou je možnost současného využití počítače např. pro výuku, je také snazší případně změnit systém podle individuálních potřeb uživatele. Vhodnější je přenosný počítač. Pro jednoúčelová zařízení i počítač je důležitá fyzická přístupnost pro uživatele.