Logo PPP

Logo PPP

Společnost pro ranou péči (SPRP)

Společnost pro ranou péči poskytuje odborné služby rané péče, podporu a pomoc rodinám, ve kterých se narodilo dítě s postižením. Služby rané péče jsou dětem se zrakovým a kombinovaným postižením a jejich rodinám poskytovány prostřednictvím Středisek rané péče.
http://www.ranapece.cz/

 

Zet-My, z. s.
Účelem spolku je zkvalitnění života pečujících osob a podpora osob se zdravotním postižením. Organizace propojuje funkční spojení terénní odlehčovací služby, společně s doposud ne příliš známou metodou homesharing, což je forma odlehčovacího pobytu založeného na komunitní pomoci.
https://www.zet-my.cz/

 

SPOLU Olomouc

Spolek poskytuje lidem s mentálním, případně s kombinovaným postižením sociální služby Osobní asistence a Sociální rehabilitace, Odlehčovací služby, Sociálně aktivizační služby, a také pořádá pobytové akce a volnočasové aktivity. Pečujícím osobám nebo veřejnosti nabízí vzdělávací akce, benefice a festivaly.
https://www.spoluolomouc.cz/

 

Trend vozíčkářů

Spolek poskytuje lidem se zdravotním postižením služby osobní asistence, odborné poradenství, půjčují kompenzační pomůcky, sociální rehabilitaci, zajišťují pomoc při hledání pracovního uplatnění zdravotně postižených, volnočasové aktivity (pobytové akce, výlety, besedy), psychologickou péči.
https://www.trendvozickaru.cz/

 

Dětský klíč Šumperk, o.p.s.

Dětský klíč poskytuje sociální služby osobám s kombinovaným postižením, především osobám s poruchami autistického spektra a jejich rodinám, a zajišťuje nezbytnou pomoc a podporu.
https://www.detskyklic.cz/

 

Freya

Organizace pomáhá pracovníkům pomáhajících profesí a pečujícím osobám, jak pracovat s tématem sexuality a vztahů u lidí se zdravotním postižením, seniorů a seniorek.
https://www.freya.live/cs

 

NRZP - Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

Jedná se o zastřešující neziskovou organizaci, která zastupuje zájmy osob se zdravotním postižením při jednáních se státními a veřejnými institucemi. Úlohou NRZP je přispívat k integraci osob se zdravotním postižením do společnosti a důsledně obhajovat lidská práva těchto lidí.
https://nrzp.cz/

 

Liga vozíčkářů Brno

Organizace nabízející osobní asistenci, sociální rehabilitaci, půjčovnu pomůcek a mnoho dalších aktivit.
https://www.ligavozic.cz