Logo PPP

Logo PPP

Společnost pro ranou péči, pobočka Olomouc

SPRP poskytuje poradenské služby rodinám s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením v Olomouckém kraji a části krajů Zlínského a Pardubického. Služba je poskytována rodinám s dětmi se zrakovým postižením ve věku od 0 do 7 let
https://www.ranapece.cz/olomouc1/

 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR)

SONS poskytuje sociálně aktivizační služby pro těžce zrakově postižené osoby (organizace aktivit, svépomocných skupin, aktivizačních klubů), základní poradenství o možnostech kompenzace zrakového postižení i o poskytovatelích služeb zrakově postiženým osobám, technické poradenství při výběru pomůcek včetně nácviku obsluhy takových zařízení, odborné sociálně právní a pracovně právní poradenství, vydávání časopisů v braillově písmu, zvukové podobě, zvětšeném černotisku a digitální formě, provozování digitální knihovny zpřístupňující texty zrakově hendikepovaným osobám, rozvoj a docvičování dovedností získaných v programech základní rehabilitace (vaření, práce v domácnosti, čtení atd.), výcvik vodicích psů a další služby jejich držitelům, odstraňování architektonických a informačních bariér.
https://www.sons.cz

 

Tyfloservis, o. p. s., (pro klienty od 15 let)

Nevidomí a slabozrací lidé se v Tyfloservisu učí například samostatně se pohybovat v prostoru s bílou holí, postarat se o svou domácnost, číst a psát Braillovo bodové písmo nebo psát na klávesnici počítače. Zároveň se mohou seznámit s různými druhy kompenzačních a rehabilitačních pomůcek.
http://www.tyfloservis.cz/

 

Tyflocentrum Olomouc (pro klienty od 15 let)

Tyflocentrum poskytuje klientům nad 15 let tři registrované sociální služby (sociální rehabilitace, sociálně aktivizační služba, odborné sociální poradenství) a doplňkové služby (odstraňování bariér, půjčovna pomůcek a tandemů, technická podpora) pro zrakově postižené.
https://www.tyflocentrum-ol.cz/

 

Sportovní kroužky pro děti se ZP v Olomouci

Oddíl zrakově postižených sportovců SK OLOMOUC SIGMA MŽ organizuje následující sportovní kroužky:

  • Zvuková střelba (kontakt: tel: 604 993 737, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
  • Show-down, šachy a pěší turistika (kontakt na předsedu oddílu Davida Hájka: tel: 774 605 787, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
  • Běžecké a sjezdové lyžování (organizuje Dr. Zbyněk Janečka, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

 

Pomůcky:

Adaptech – https://adaptech.cz/
Brailshop - https://brailshop.eu/
Dioptra Turnov - https://www.dioptra.cz
Elvos - https://www.ok2bwn.cz/
Ergones - https://ergones.cz/
GALOP – https://www.galop.cz/
HT visual - https://www.ht-visual.cz/
Numex – http://www.nevidim.cz/
Orbis Tactus - https://www.orbistactus.cz/
Petit - https://www.petit-os.cz
Pupilo – https://www.pupilo.cz/cs/
Spektra - https://spektra.eu/
Svárovský, s.r.o. – Výroba a prodej orientačních, signalizačních a opěrných holí pro osoby zrakově postižené a nevidomé https://www.svarovsky.cz/
SYMBIO Access devices – http://www.isymbio.cz/
Tactus.cz – knížky s hmatovými ilustracemi http://www.tactus.wz.cz
Tyflopomůcky - https://eshop.tyflopomucky.cz/
UNIOPTIK – http://www.unioptik.cz/

 

Zdravotnická zařízení:

Centrum zrakových vad, s. r. o. ve FN v Motole, Praha

CZV je jediným zdravotnickým zařízením v ČR, specializovaným na komplexní péči o zrakově postižené osoby všech věkových kategorií. Již téměř 70 let se pracoviště stará o pacienty se zrakovými vadami a v současné době v něm pracuje tým zkušených odborníků v oborech oftalmologie, klinické psychologie, zrakové terapie, speciální pedagogiky, sociálního a profesního poradenství, ve spolupráci se zkušeným týmem zdravotních sester. Externě pracoviště spolupracuje se specializovaným očním optikem. Více ZDE.
https://www.fnmotol.cz/kliniky-a-ambulance/spolecna-pracoviste/centrum-zrakovych-vad-czv/

 

Oční ordinace MUDr. Olga Látalová, Olomouc
Poskytuje služby zrakově postiženým
http://www.ocnilatalova.cz

 

Asociace zrakových terapeutů
http://www.iazt.cz/

 

Oční centrum Vidum v Opavě
V centru působí zrakový terapeut. Poskytuje funkční vyšetření zraku u dětí a dospělých pacientů obtížně komunikujících, funkční vyšetření zraku u dětí a dospělých s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením, dětí v preverbálním období s rizikovým vývojem (parciální katarakta, děti rodičů s tupozrakostí, s vyššími refrakčními vadami), funkční vyšetření zraku u dospělých pacientů s makulární degenerací po úrazech hlavy, traumatech, mozkových příhodách aj. Zrakový terapeut – Mgr. Pavlína Prymusová
https://www.vidum.cz

 

Binocular – centrum dětské oftalmologie, Litomyšl
https://www.binocular.cz/

 

Knihovny:

Knihovna hmatových knížek v Praze
https://asociacerodicu.estranky.cz/clanky/knihovna-hmatovych-knizek.html

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana v Praze
https://www.ktn.cz/

Knihovna pro nevidomé a slabozraké v Brně
Knihovna nabízí tyflopomůcky, zvukové knihy, knihy a notové materiály v Braillově písmu, časopisy ve zvětšeném černotisku, periodika tematicky zaměřená na zdraví (Meduňka, Můžeš a Regena)
https://www.kjm.cz/knihovna-pro-nevidome?fbclid=IwAR03FXIxK38FpEVaC9KotOEQ3r2_bc1-feI2M4uuv0Kg6CGCSUiOZboWEQU

Daleth – Knihovní brána pro zrakově postižené
https://www.teiresias.muni.cz/daleth/

Knihovna digitálních dokumentů SONS ČR
https://www.kdd.cz/

Mise pro nevidomé – zvuková knihovna pro nevidomé
http://misepronevidome.cz/

 

Další užitečné odkazy:

RoboBraille
Převod dokumentů do jiných formátů např. Braillova písma.
https://www.robobraille.org/cs/

Kyklop o.p.s.
Kyklop organizuje pobyt táborového typu, pro děti od 8 do 15 let, zrakově postižení i úplně nevidomí účastníci jsou vítáni.
https://www.kyklop.net/

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědiny, o. p. s.
https://dedina.cz/

Okamžik – sdružení pro podporu nejen nevidomých
https://www.okamzik.cz/o-nas/

Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR, o. s.
https://asociacerodicu.estranky.cz/

Český svaz zrakově postižených sportovců
http://cbsf.cz/

 

Nadace:

Nadační fond Českého rozhlasu – Světluška — https://svetluska.rozhlas.cz/
Nadace Leontinka — http://www.nadaceleontinka.cz
Nadační fond Mathilda — https://www.mathilda.cz
Nadační fond Krasohled — https://www.nadacnifondkrasohled.cz/
Nadace N&T — https://www.nadacejt.cz/
Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové — http://www.vdv.cz/
Nadace pro rozvoj vzdělání — https://www.nadaceprovzdelani.cz/
Konto bariéry — https://www.kontobariery.cz/
Čtení pomáhá — http://www.ctenipomaha.cz
Nadace Dagmar a Václava Havlových – Vize 97 — http://www.vize.cz/
Dětský mozek — http://www.detskymozek.cz
Nadace Sophia — http://www.nadacesophia.cz/
Nadační fond J&T — https://www.nadacejt.cz/
Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových — http://nadacnifondklausovych.cz/
Dárcovský program Etela — http://www.hest.cz
Nadace Jistota Komerční Banky — http://www.nadacejistota.cz/
Nadace České pojišťovny — http://nadace.ceskapojistovna.cz/
Nadace Agel — http://nadace.agel.cz/