Logo PPP

Logo PPP

Všechny žádosti o důchod sepisují okresní správy sociálního zabezpečení. Velice podrobně je proces popsán na webových stránkách ČSSZ, která o žádostech rozhoduje. Rovněž jsou zde vyjmenovány všechny podklady, které musíte při sepisování žádosti mít.
Podle zákona je člověk invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %, přičemž pokud jeho pracovní schopnost poklesla:

  • 35–49 % – jde o invaliditu prvního stupně,
  • 50–69 % – jde o invaliditu druhého stupně,
  • 70 a víc % – jde o invaliditu třetího stupně,


Míru poklesu pracovní schopnosti a s tím související stupeň invalidity stanoví posudkový lékař s ohledem na závažnost zdravotního postižení. Kvalitní lékařské zprávy jsou proto důležité i pro toto řízení.
Kromě příslušného stupně invalidity je třeba splnit i podmínku potřebné doby pojištění.

Výjimkou je tzv. invalidita z mládí, tj. zdravotní stavy (většinou vrozené či získané brzy po narození), v jejichž důsledku vznikla invalidita třetího stupně před 18. rokem věku. V tomto případě vznikne nárok na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně i bez potřebné doby pojištění.
Námitky proti posudku o zdravotním stavu, budete-li je mít, nemůžete uplatnit samostatně, musíte je uplatnit až proti rozhodnutí ČSSZ o invalidním důchodu. Podáte-li proti rozhodnutí námitky, proběhne tzv. námitkové řízení zakončené rozhodnutím o námitkách. To lze napadnout u soudu správní žalobou, která je osvobozena od soudních poplatků. Můžete se také obrátit na ombudsmana.