Logo PPP

Logo PPP

Olomoucký kraj se věnuje zjišťování potřeb pomoci a podpory osob s poruchou autistického spektra. Informace pro rodiny, které mají v péči osobu s tímto druhem zdravotního postižení, naleznete ZDE. (https://www.olkraj.cz/problematika-osob-s-poruchou-autistickeho-spektra-pas-cl-3570.html)
https://www.olkraj.cz

 

Společnost pro ranou péči (SPRP)

Společnost pro ranou péči poskytuje odborné služby rané péče, podporu a pomoc rodinám, ve kterých se narodilo dítě s postižením. Služby rané péče jsou dětem se zrakovým a kombinovaným postižením a jejich rodinám poskytovány prostřednictvím Středisek rané péče.
http://www.ranapece.cz/

 

Jdeme Autistům Naproti z.s.

JAN nabízí pomoc, podporu a poradenství rodinám s dětmi s poruchou autistického spektra. Poskytuje sociální služby, ranou péči a sociální rehabilitaci. Nabízí také informace a osvětu veřejnosti, spolupracuje s odborníky i orgány státní správy a samosprávy, organizuje volnočasové aktivity pro děti, přednáškové akce.
http://www.jan-olomouc.cz/

 

Za sklem o.s.

Nezisková organizace, jejímž posláním je nabízet osobám s poruchou autistického spektra takovou podporu, aby mohly žít, pracovat a vzdělávat se v běžném prostředí. Poskytuje odborné sociální poradenství pro rodiny s dětmi s PAS a dospělé osoby, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS, sociální rehabilitaci pro osoby s PAS.
https://zasklem.com/

 

Rodinné centrum Olivy

Centrum nabízí vzdělávací semináře pro rodiče dětí s PAS i odborníky – zejména v oblastech komunikace, výchovy, uplatnění na trhu práce. Nabízí programy pro rodiny v krizi, zejména pro rodiny v době rozvodu. Nabízí poradenství a terapie s odborníky (oblasti komunikace, nastavování pravidel, školní příprava, specifické terapie pro děti s PAS). Pořádá kreativní programy a kroužky pro děti i dospělé.
http://www.olivy-os.cz/portal/

 

7 Centrum - Dětské poradenské a terapeutické centrum Olomouc

Centrum nabízí vyšetření, posouzení a terapii pro děti ve věku 2 – 18 let. Nabízí rehabilitační a specializované služby pro celou řadu poruch a vývojových potíží, jako je porucha autistického spektra, Aspergerův syndrom, ADD, ADHD, porucha smyslového zpracování, opoždění řeči, problémy s řečí, dyslexie, dyspraxie, opožděný vývoj, problémy s učením, emocionální poruchy a poruchy chování a další. Terapie je založena na principech senzorické integrace, neuro-vývojové terapie, Rhythmic Movement Training, reflexních technik, terapeutickém poslechu a dalších rehabilitačních metod a technik.
www.7centrum.cz

 

Zet-My, z. s.

Účelem spolku je zkvalitnění života pečujících osob a podpora osob se zdravotním postižením. Organizace propojuje funkční spojení terénní odlehčovací služby, společně s doposud ne příliš známou metodou homesharing, což je forma odlehčovacího pobytu založeného na komunitní pomoci.
https://www.zet-my.cz/

 

Sdružení D

Hlavním pilířem organizace jsou interaktivní prožitkové programy pro děti předškolního a školního věku a studenty středních škol. Sdružení nabízí programy zaměřené jak na oblast prevence rizikového chování, tak na oblast sociálního a osobnostního rozvoje nebo rozvoje čtenářské gramotnosti. Součástí je program Na cestě pro ohrožené děti, který využívá vrstevnické provázení. Další program je Slaďme to zaměřený na podpory spolupráce dítěte, rodiny a školy.
https://www.sdruzenid.cz/

 

Dětský klíč Šumperk, o.p.s.

Dětský klíč poskytuje sociální služby osobám s kombinovaným postižením, především osobám s poruchami autistického spektra a jejich rodinám, a zajišťuje nezbytnou pomoc a podporu.
https://www.detskyklic.cz/

 

Naše rovnováha z.s.

Spolek Naše rovnováha nabízí rodičům dětí s hendikepem v Moravskoslezském a Olomouckém kraji uspořádání Setkání okolo dítěte. Cílem je nalézt řešení problémů či obtíží klientů komplexně a efektivně prostřednictvím týmu odborníků.
https://naserovnovaha.cz/

 

Freya

Organizace pomáhá pracovníkům pomáhajících profesí a pečujícím osobám, jak pracovat s tématem sexuality a vztahů u lidí se zdravotním postižením, seniorů a seniorek.
https://www.freya.live/cs