Logo PPP

Logo PPP

Metodiky

 

Učební materiály

 

Literatura

 • Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem. Čadilová, V., Jůn, H., Thorová, K. 1. vyd. Praha: Portál, 2007.
 • Co teď a co potom – průvodce pro pečující o člověka s mentálním postižením, pomůže plánovat samostatný život dítěte (http://www.spmpcr.cz/wp-content/uploads/delightful-downloads/2020/06/brozuraSPMP_Co-ted-a-Co-potom.pdf)
 • Čteme obrázky. Kubová L., Parta, 2011
 • Deník mého syna: Nebyl jsem vyřazen ze života. Frančeová, Tauris, 2002
 • Děti z planety D. S., Strusková O., G plus G, 2000
 • Dítě s mentálním postižením a podpora jeho vývoje. Bazalová, B., Portál, 2014
 • Dítě s mentálním postižením ve škole, Bendová, Zikl, Grada, 2011
 • Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole, Müller O. a kolektiv, Olomouc: VUP, 2001
 • Inkluzivní didaktika v základní škole se zřetelem na edukaci žáků s lehkým mentálním postižením. Bartoňová, M., 1. vyd. Brno: MU, 2013.
 • Jak na dospívání: Pro rodiče mladých lidí s mentálním postižením, http://www.spmpcr.cz/wp-content/uploads/delightful-downloads/2019/11/jak_na_dospivani_web.pdf (další publikace zde: https://www.spmpcr.cz/co-delame/publikace/)
 • Máme dítě s handicapem, Fitznerová, I., Portál, 2009
 • Mentální postižení, Valenta, M; Michalík, J. a kol., Grada, 2018
 • Mentální retardace, Švarcová, I., Portál, Praha 2006
 • Rodičům mentálně postižených dětí. Matějček, Z., H a H, 1992
 • Rozvoj dovedností dospělých lidí s mentálním postižením, Petra Jurkovičová, Martina Kunčíková, Vendula Solovská, Nakladatel: Portál 2013
 • Sebeobslužné a praktické dovednosti. Čadilová, V., Žampachová, Z. Praha: APLA, 2010.
 • Sociální učení – možnosti využití sociálního učení při práci s žáky v základní škole speciální; Pešková, Hemzáčková, Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, Praha 2010
 • Vztahy, intimita a sexualita lidí s mentálním handicapem nebo s autismem, Thorová, Jůn, APLA
 • Zkušenost rodičů dětí s mentálním postižením. Vančura J., Barrister a Principal
 • Znevýhodněný žák, Deficity dílčích funkcí a oslabení kognitivního výkonu, Valenta Milan, Krejčová Lenka ,Grada