Logo PPP

Logo PPP

Metodiky

 

Logopedie

 • Afatický slovník http://bastelwelt.rajce.idnes.cz/afaticky_slovnik
 • Alternativní a augmentativní komunikace. Janovcová, Z., Brno: Masarykova univerzita, 2004.
 • Básničky a písničky pro naše malé zajíčky – vizualizované písničky a básničky pro rozvoj řečových a jazykových dovedností, vhodné pro děti s PAS, vývojovou dysfázií, s problémy v oblasti porozumění řeči. Marie Martincová, Dana Cejpková. Pasparta.
 • Cvičení pro rozvoj řeči, Charlotta Lynch, Julia Kidd. Portál, 2002
 • Dědovy říkanky – Jazykolamy. – vhodné pro předškoláky i školáky k procvičení správné výslovnosti problematických hlásek. Michal Kraus. Fragment.
 • Hrajeme si s řečí – Aby moje dítě správně mluvilo – pro rozvoj slovní obratnosti, procvičování správné výslovnosti, vyčlenění hlásek a průpravě pro počáteční čtení. Bohdana Pávková, Richard Šmarda. EDIKA.
 • Jak pes Logopes učil děti mluvit – pro děti od 4 do 7 let – procvičí správnou výslovnost hlásek, schopnost souvisle se vyjadřovat, sluchové vnímání pro hlásky, paměť, zrakové vnímání, rozšířit slovní zásobu.
 • Kocourek Matýsek. V. Hurtíková. Dětská kniha s piktogramy pro děti s potížemi s porozuměním psaného a mluveného slova, s PAS a vývojovou dysfázií.
 • Komunikační kompetence. Narušení komunikační schopnosti. Zásady pro komunikaci s dětmi s vadami řeči. Zefektivnění komunikace ve školním prostředí. Logopedická intervence, Petra Bendová, Grada, 1. vydání, Dotisk 2012, 2011
 • Kuliferda, Jazyk a řeč, Znalosti, PS 4 – příprava pro budoucí prvňáčky, zaměřeno na jazykové a řečové dovednosti.Raabe.
 • Kuliferda. Vnímání a řeč. PS 2 – zaměření na oblast školních předpokladů u dětí ve věku 6 – 7 let. Raabe.
 • Logopedická cvičení – pro děti od 4 – 7 let, Ivana Novotná.
 • Logopedická cvičení pro předškoláky, Ivana Novotná, Miroslav Růžek. Edika
 • Logopedické hádanky – rozvíjí smysl pro rým, rytmus a jazykový cit. Ilona Eichlerová, Jana Havlíčková. Portál.
 • Logopedie – texty, hry a úkoly pro nácvik výslovnosti. L. Strejčková. Fragment.
 • Metody alternativní a augmentativní komunikace, Šarounová, J., Portál 2021.
 • Mluv se mnou, Kateřina Slezáková, Portál 2014 – pracovní listy pro rozvoj řeči
 • Není hláska jako hláska, Kateřina Slezáková. Portál
 • Obrázkový slovník 1-99 let, Adolf Dudek. Librex.
 • Písmenko k písmenku 1/2 – rozšíření slovní zásoby, výslovnost, poznávání písmen.
 • Pohádky s piktogramy. Kočička Jůlinka. Kozlíci rohatí. V. Hurtíková, J. Kaláček. Dětská kniha s piktogramy pro děti s potížemi s porozuměním psaného a mluveného slova, s PAS a vývojovou dysfázií.
 • Povídám, povídáš, povídáme o... Helena Pěnkavová. Edika, 2014
 • Říkanky pro rozvoj řeči – pro děti se závaznějšími problémy s řečí. Jitka Tučková. Portál.
 • Říkanky pro upevnění hlásek. Jitka Tučková, Portál.
 • Říkej si a hraj, Jitka Tučková. Portál, 2017
 • Zlomíš si jazýček? – rozvíjení sluchu pro hlásky, logopedické říkanky a texty k procvičení správné výslovnosti, zábavné vymalovány pro děti od 4 – 7 let. Bohdana Pávková. Computer Press.
 • Znak do řeči. Kubová, L., Radkováí, I., Pavelková, Z., Praha, Tech-market 1999
 • Znakování pro každý den, Růžičková, Septima, 2013

 

Knihy pro děti

 • Moje první kniha Abeceda – obrázkové leporelo pro malé děti, slouží jako obrázkový slovník, učí se rozeznávat a pojmenovávat písmena abecedy. Infoa.
 • Moje první kniha Barvy – obrázkové leporelo. Infoa.
 • Moje první kniha Farma – obrázkový slovník zaměřený na poznávání a pojmenování zvířat žijících na farmě. Infoa.
 • Moje první kniha Mazlíčci – obrázkový slovník, domácí zvířata. Infoa.
 • Moje první kniha Slova – obrázkový slovník – pojmenovávání částí lidského těla, běžné předměty, hračky kolem nás apod. Infoa.
 • Moje první kniha Výslovnost – napomáhá ke zjišťování nesprávné výslovnosti hlásek a slov a současně nácvik správné výslovnosti. Infoa.
 • Moje první kniha Zvířata – učí rozeznávat a pojmenovávat domácí zvířata i zvířata v ZOO. Infoa.
 • Moje první knížka – Jezdí to – jednoduché obrázky pro rozvoj řeči. Fragment.
 • Moje první knížka Můj svět. Fragment.
 • Moje první knížka Na statku. Fragment.
 • Moje první knížka První slova – leporelo pro děti od 3 do 6 let, pro podporu rozvoje řeči. Librex.
 • Moje první knížka Zvířátka. Fragment.
 • Protiklady – leporelo, které naučí dítě rozeznávat protiklady – velké x malé, smutný x veselý, apod.
 • Zvířátka, říkanky pro děti (pro děti od 3 let). Jiří Žáček.

 

Internetové odkazy - pomůcky:

www.logopedie-pomucky.cz

www.skola-vola.cz

www.didakticke-hracky.cz

www.dobrehracky.cz

www.oskola.cz

www.benjamin.cz

https://www.logopedie-vendy.cz

https://www.petit-os.cz/

 

Software:

 • InPrint
 • Boardmaker
 • Grid for iPad
 • Symwriter
 • Moje první myš
 • Grid 3
 • Look to Learn
 • Včelka