Logo PPP

Logo PPP

PRACOVIŠTĚ SPC OLOMOUC

Stimulační program Maxík je koncipován tak, aby byla rovnoměrně posilována složka motorická, grafomotorická a percepční. Během intervence se děti naučí základním psychomotorickým dovednostem, samostatnosti a zvýší svoje sebevědomí.
Intervence se skládá ze tří částí – pohybové, grafomotorické a percepční, s respektováním zásad práce s dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Zároveň jsou rodičům předány instrukce pro domácí práci. S dětmi je v rámci jednotlivých setkání rozvíjena skupinová práce formou didaktických a pohybových her.
Aby byl program efektivní, je nezbytný pravidelný domácí režim, kdy rodič s dítětem pracuje pět dní v týdnu 10 min. Veškeré materiály obdrží rodiče v rámci intervence.
Intervence budou probíhat jedenkrát týdně v prostorách SPC Olomouc od října do května.

Aktuálně je program obsazen, v případě zájmu kontaktujte odborné pracovnice prostřednictvím e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fotografie z ročníku 2023/2024 naleznete ZDE.

 

intervence maxik

 

Logopedie - náprava řeči je zaměřena především na rozvoj správné výslovnosti a na nápravu řeči prostřednictvím různých mluvních cvičení pro děti v předškolním věku. K nejčastějším řečovým obtížím patří dyslálie (vadná výslovnost jedné či více hlásek), z hlediska jednotlivých druhů dyslálie je to pak nesprávná výslovnost sykavek a hlásek r a ř.

Více informací a sjednání schůzek formou elektronické zprávy na odborného pracovníka (logopedická asistentka) email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

intervence logopedie

 

Konzultační odpoledne krajské koordinátorky péče o žáky s poruchou autistického spektra v oblasti školství
Konzultaci je možné realizovat v SPC Olomouc na základě předchozí objednávky na emailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Do objednávky prosím specifikujte téma, které chcete konzultovat. Možné je řešit výchovné a vzdělávací přístupy k dětem, žákům a studentům s PAS v situacích, které se nedaří zvládat přes navržená a zavedená podpůrná opatření.
Konzultace nenahrazují standardní poradenskou péči klientům, poskytovanou odbornými pracovníky SPC (psycholog, speciální pedagog) v rámci běžně poskytované péče SPC.

Termín – pondělí 13,30 – 15,00 hod. – nutné je potvrzení termínu!!!

Konzultace jsou určeny pro rodiče žáků s poruchou autistického spektra, pedagogy mateřských škol, základních a středních škol, příp. další osoby, pečující o osoby s PAS.