Logo PPP

Logo PPP

Každé úterý, již druhým školním rokem, patří v našem olomouckém centru Maxíkům. Do skupinového intervenční programu pro předškolní děti a malé školáky bylo zařazeno 6 dětí se speciálními vzdělávacími potřebami s rozličnou úrovní kognitivních schopností. Tradiční program byl modifikován na pilířích strukturovaného učení, dílčí úkoly byly dětem předkládány ve vizualizované podobě s jasnou strukturou doplněnou o motivační prvky. Napříč celým programem lektorky, M. Navrátilová a L. Vrbová rozvíjely mj. sociálně komunikační dovednosti každého z dětí. Děti byly společně se svými rodiči provedeni celkem 13 lekcemi k posílení motorických, grafomotorických a percepčních oblastí, čtenářských a matematických pregramotností. Ze zhodnocení výstupů závěrečné diagnostiky lze konstatovat, všechny naše děti v rámci svých možností progredovaly alespoň v některých ze sledovaných oblastí a zase se o krok blíže posunulo možnosti optimálnějšímu zvládnutí školních nároků.

Další informace k programu Maxík naleznete ZDE.

Přinášíme několik fotografií účastníků programu z letošního roku (zveřejněno se souhlasem zákonných zástupců):

 

 

0.jpg

 

m1.jpg

 m2.jpg

 m3.jpg

 

m4.jpg

 

m5.jpg

 

m6.jpg

 

7.jpg

 

 

9.jpg

 

 

10.jpg