Logo PPP

Logo PPP

Dobrý den,
rádi bychom Vás pozvali na X. ročník Krajské konference primární prevence rizikového chování, kterou organizuje PPP a SPC OK za finanční podpory Krajského úřadu Olomouckého kraje.
Téma letošního ročníku: PODPORA DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ NA ŠKOLÁCH.
Termín konání konference: 17. září 2021
Místo konání: PDF UP v Olomouci, Žižkovo náměstí 5

Bližší informace o programu naleznete v příloze.

Závazné přihlášky zašlete vyplněné přes níže uvedený google formulář, nejpozději do 3. 9. 2021:
https://forms.gle/fTZwkSsfZGvWBLep6.

Na setkání s vámi se za tým organizátorů těší
PhDr. Věra Neusar a Mgr. Hana Prejdová