Logo PPP

Logo PPP

Od září 2022 se Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené přidalo k organizaci PPP a SPC Olomouckého kraje. Stávající klienti nadále zůstávají v péči SPC zrakového.