Logo PPP

Logo PPP

V pátek 17.5.2024 se konalo setkání pracovnic SPC Olomouc a olomoucké pobočky Společnosti pro ranou péči v prostorách SPC Olomouc. Cílem setkání bylo prohloubit navázanou spolupráci, projednat funkční postupy v případě péče o společného klienta, a prodiskutovat případy dobré i nedobré praxe v Olomouckém kraji.

V rámci setkání se diskuse týkala např. dostupnosti běžných i speciálních škol pro děti s postižením, nově otevírané školy pro děti s PAS v Olomouci, specifik péče o rodiny z Ukrajiny, ale i sociálně aktivizačních služeb, které raná péče nabízí. Domluvena byla úzká spolupráce mezi oběma institucemi. Těšíme se na další setkání v příštím roce.

rana_pece2.jpg