Logo PPP

Logo PPP

  • před vstupem do prostor poradenského zařízení je nutné doložit Čestné prohlášení o bezinfekčnosti, které lze stáhnout zde, případně bude poskytnuto při vstupu do poradenského zařízení;
  • do zařízení nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest);
  • prosíme klienty a zákonné zástupce, aby se k vyšetření dostavili ve smluveném čase;
  • prosíme zákonné zástupce a klienty, aby si v případě příznaků infekčního onemocnění domluvili s pracovníky PPP a SPC OK náhradní termín vyšetření.