Logo PPP

Logo PPP

SPC poskytuje služby dětem, žákům a studentům s tělesným postižením (např. DMO, vrozené vývojové vady, poúrazové stavy a jiné), se souběhem více zdravotních znevýhodnění, či s dlouhodobým a závažným onemocněním, které ovlivňuje jejich vzdělávání.
Pod skupinu tělesných postižení a závažných onemocnění spadá velmi heterogenní skupina fyzických znevýhodnění, nemocí a zdravotních oslabení. Některé z nich jsou patrné hned na první pohled (amputované nebo nevyvinuté končetiny, hydrocefalus, výrazné spastické formy DMO…), jiné mohou být méně nápadné (srdeční postižení v důsledku revmatické horečky, lehčí formy hemiparetické DMO apod.). Veškerá tato znevýhodnění mohou mít výrazný vliv na školní úspěšnost dětí. SPC proto posuzuje vzdělávací potřeby dětí a nastavuje příslušnou míru podpory v daných školách.

 

Pobočky SPC dlouhodobě spolupracují s Centrem Aplikovaných pohybových aktivit, což je odborný tým konzultantů z FTK UP, který pomáhá s nastavením pohybových aktivit dětí ve školách. Své služby poskytují se souhlasem zákonných zástupců u dětí s tělesným postižením, mentálním postižením a dalšími obtížemi. Více informací.