Logo PPP

Logo PPP

SPC Olomouc

Nabídka SPC pro běžné školy (MŠ, ZŠ, SŠ), vzdělávající žáky s PAS, příp. MP:

„Školní zralost z pohledu pedagoga v mateřské škole“

Tato přednáška psycholožky SPC Olomouc Mgr. Blanky Závodníkové je zaměřena na zprostředkování komplexních informací, souvisejících s přípravou předškoláka na úspěšné zahájení povinné školní docházky. Probrána zde budou obecná kritéria připravenosti dítěte na vstup do 1. třídy, rozebereme si jednotlivé oblasti psychomotorického vývoje i konkrétní možnosti jejich stimulace, zmíněna bude problematika odkladů povinné školní docházky a rovněž nezbytné legislativy, týkající se vstupu dítěte do základní školy. V rámci přednášky bude poskytnut dostatek prostoru pro konkrétní dotazy zúčastněných pedagogů a možnosti řešení nastíněných situací z pohledu pracovníka ŠPZ.
V případě zájmu o přednášku zkontaktujte školitelku: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

„Setkání ve sborovně“

Pro pedagogy, kteří budou pracovat nebo již vzdělávají žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, se zaměřením na poruchy autistického spektra, příp. mentální postižení. Odborné pracovnice (psycholog, speciální pedagog) seznámí pedagogy s problematikou PAS (MP), s projevy u konkrétního žáka, dopady do výuky a výchovy. Konzultovány budou metody práce a zásady přístupu, legislativní možnosti a postupy při řešení náročného chování, formy pomoci, možnosti hodnocení, nastavení podpory ze strany asistenta pedagoga, spolupráce s rodinou žáka atd.
Bližší informace prostřednictvím: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Konzultační dopoledne pro pedagogy základních škol na téma:

„Žák s PAS a MP v ZŠ“

Formát setkání je plánován jako vzájemná výměna informací a zkušeností s inkluzí žáka s PAS a MP v ZŠ. Diskutovat budeme rovněž o tvorbě IVP, společně si projdeme jednotlivé body IVP, předpokládáme, že si účastníci vypracované plány přinesou.

Setkání moderuje speciální pedagožka SPC Olomouc Mgr. Lucie Vrbová
Na dotazy účastníků bude odpovídat psycholožka SPC Olomouc Mgr. Kateřina Lamačová

V případě zájmu o přednášku zkontaktujte školitelku: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 

Konzultační dopoledne pro pedagogy mateřských škol na téma:

„Dítě s PAS a MP v MŠ“

Formát setkání je plánován jako vzájemná výměna informací a zkušeností s inkluzí dítěte s PAS a MP v MŠ. Diskutovat budeme rovněž o tvorbě IVP, společně si projdeme jednotlivé body IVP, předpokládáme, že si účastníci vypracované plány přinesou.

Setkání moderuje speciální pedagožka SPC Olomouc Mgr. Lucie Vrbová
Na dotazy účastníků bude odpovídat psycholožka SPC Olomouc Mgr. Kateřina Lamačová

V případě zájmu o přednášku zkontaktujte školitelku: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

„Školská inkluzivní legislativa na přání?!“

Obsahem semináře speciální pedagožky SPC Olomouc Mgr. Petry Ambrosové bude legislativní rámec vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v souladu s novelou Školského zákona a vyhlášky č.27/2016 Sb. Věnovat se bude aplikaci podpůrných opatření v praxi a aktuálním otázkám v oblasti společného vzdělávání. Předpokládáme interaktivní průběh setkání, s prostorem pro reflexi účastníku a diskuzi.
Výhodou bude zaslání příp. dotazů na email lektorky Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
V případě zájmu o tento se semináře zkontaktujte Mgr. Ambrosovou.