Logo PPP

Logo Olomouckeho kraje web

Konference jsou realizovány za přispění prostředků Olomouckého kraje.

 

 

Krajská konference primární prevence rizikového chování pro metodiky prevence, výchovné poradce a další pedagogy základních a středních škol


Vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové,
v souvislosti s X. ročníkem Krajské konference primární prevence rizikového chování, která proběhla 17. září si Vám dovolujeme nabídnout prezentaci p. Davida Čápa z jeho přednášky na téma: „Problematické chování – porucha nebo strategie“

David Čáp – Problematické chování – porucha nebo strategie


X. ROČNÍK – září 2021

Dobrý den,
rádi bychom Vás pozvali na X. ročník Krajské konference primární prevence rizikového chování, kterou organizuje PPP a SPC OK za finanční podpory Krajského úřadu Olomouckého kraje.
Téma letošního ročníku: PODPORA DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ NA ŠKOLÁCH.
Termín konání konference: 17. září 2021
Místo konání: PDF UP v Olomouci, Žižkovo náměstí 5

Bližší informace o programu.

Závazné přihlášky zašlete vyplněné přes níže uvedený google formulář, nejpozději do 3. 9. 2021:
https://forms.gle/fTZwkSsfZGvWBLep6.

Na setkání s vámi se za tým organizátorů těší
PhDr. Věra Neusar a Mgr. Hana Prejdová


Zrušení IX. ROČNÍKU – listopad 2020

V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace, a s tím souvisejícími mimořádnými opatřeními vlády ČR, jsme bohužel nuceni bez náhradního termínu zrušit IX. Krajskou konferenci primární prevence rizikového chování Olomouckého kraje PPP a SPC OK, která měla proběhnou 6.11.2020.

 

K tomuto opatření jsme sáhli krajně neradi a je nám to velice líto. Nezbývá nám než doufat, že v příštím školním roce budeme moci zrealizovat konferenci v plném rozsahu. Tak, aby akce mohla být pro Vaši praxi co nejvíc přínosná a zajímavá.

Tak, jak tomu bylo v předcházejících ročnících…

Přejeme všem mnoho pracovních úspěchů a hlavně pevné zdraví!


VIII. ROČNÍK – listopad 2019

Zveme Vás na 8. ročník Krajské konference PPRCh s tématem „Závislosti“, která se bude konat 8. 11. 2019 v Olomouci. Bližší informace naleznete v pozvánce. Podrobnější informace o workshopech a přednášejících naleznete v dokumentu anotace. Přihlašování probíhá prostřednictvím vyplněné přihlášky odeslané na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Prezentace k proběhlým workshopům z konference naleznete v přiložených souborech.


VII. ROČNÍK – říjen 2018

Krajská konference primární prevence rizikového chování Olomouckého kraje se konala již posedmé na Caritas – VOŠ sociální Olomouc. Akce proběhla 26. října a organizovala ji Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Olomouckého kraje (PPP a SPC OK) za finanční podpory Olomouckého kraje.

Těší nás, že zájem o konferenci stále narůstá, v letošním roce se jí zúčastnilo téměř 190 osob – ať už v roli posluchačů, přednášejících, lektorů nebo organizátorů z řad pracovníků PPP a SPC OK zajišťujících bezproblémový chod celé akce. Zahajovací proslovy přednesli ředitel PPP a SPC OK Mgr. Lubomír Schneider, náměstek hejtmana pro oblast školství Ladislav Hynek a krajský školský koordinátor prevence PhDr. Ladislav Spurný. Zástupci odboru prevence MŠMT ČR svoji pravidelnou účast na letošním ročníku konference odvolali z důvodů personálních změn na pracovišti a velkého pracovního vytížení.

Tématem letošního ročníku byl „(Ne)Úspěšný žák“. Podmínkou úspěšnosti dítěte ve škole je jeho pocit jistoty, bezpečí a spokojenosti. Primární prevence rizikového chování realizovaná ve školním prostředí je v posledních letech cílená na budování bezpečného klimatu. Školská prevence není jen souhrnem izolovaných aktivit, ale reflektuje situaci na školách a reaguje také na současné trendy inkluze, zvyšování kvality a efektivity výuky a rozvoje kompetencí. Souvislost mezi primární prevencí rizikového chování a školní úspěšností žáka je vzájemná. Rizikové chování vede ke zhoršování školních výkonů. A naopak školní neúspěšnost bývá často počátečním impulsem pro vznik rizikového chování jako náhražkové uspokojení potřeby pozornosti, přijetí a uznání. Proto jsme se v letošním roce rozhodli zaměřit na nabídku aktivit, které směřují pedagogy k posilování osobních kompetencí žáků. Náš cíl však koncepčně přesahuje rámec vzdělávání, neboť naší snahou je, aby děti/žáci/studenti byli spokojení a úspěšní nejen ve škole, ale především ve svém životě.

V hlavním sále se přednášející věnovali souvislostem mezi měkkými kompetencemi a uplatnitelností na trhu práce. Tématem měkkých kompetencí a jejich rozvojem v rámci školní výuky se autoři podrobněji zabývají v knize Rozvoj měkkých kompetencí na ZŠ, SŠ a VŠ. Předneseny byly výsledky výzkumu zabývajícího se školní sociální prací a začleněním školského sociálního pracovníka do sytému školství. Připomenut byl on-line systém vykazování preventivních aktivit včetně aktuálních statistik vycházejících z vyhodnocení školního roku 2017/18. Jako příklad dobré praxe byla prezentována Strategie prevence školní neúspěšnosti, která byla vytvořená a realizovaná na Střední škole železniční, technické a služeb v Šumperku. Představena byla také nabídka Etických dílen pro školní rok 2018-19.

Paralelně s programem v hlavním sále probíhaly workshopy pod vedením zkušených lektorů. Pozornost byla věnována přijetí nového žáka ve třídě; sexuální výchově na 1. stupni ZŠ; zážitku ve školním prostředí; všímavosti, uvědomování, pozornosti a jejich významu ve školní praxi.

V rámci konference byly v letošním roce rozšířeny prostory pro informační stánky organizací působících v Olomouckém kraji v oblasti primární prevence rizikového chování. Přítomni byli také zástupci oddělení sociální prevence, odboru sociálních věcí města Olomouce, lokální a krajské síťařky. Účastníci využívali přítomnost všech zástupců organizací prezentujících své služby k získání potřebných informací i konzultování konkrétních témat a případů.

Podrobnější informace k programu konference a k příspěvkům naleznete v přiložených souborech.


VI. ROČNÍK – říjen 2017​

Krajská konference primární prevence Olomouckého kraje se konala již pošesté na VOŠ sociální Caritas v Olomouci. Akce proběhla 20. října a organizovala ji Pedagogicko-psychologická poradna a Speciální pedagogické centrum Olomouckého kraje (PPP a SPC OK) za finanční podpory Olomouckého kraje.

Konference se zúčastnilo přes 170 osob – ať už v roli účastníků, přednášejících, lektorů nebo při zajišťování organizace a zázemí. Hosty, kteří konferenci zahajovali, byli ředitel PPP a SPC OK Mgr. Lubomír Schneider, náměstek hejtmana Ladislav Hynek, pracovník odboru prevence MŠMT Mgr. Vladimír Sklenář a krajský školský koordinátor prevence PhDr. Ladislav Spurný.

Tématem letošního ročníku byla „Autorita učitele“. Šlo zejména o snahu posílit učitele v jejich výchovných a komunikačních dovednostech, zvýšit jejich informovanost a sebedůvěru. Program v hlavním sále se věnoval postavení učitelů v současném systému školství, mentoringu učitelů a představena byla Linka pro rodinu a školu. Paralelně s programem v hlavním sále probíhaly workshopy pod vedením zkušených lektorů. Pozornost byla věnována syndromu vyhoření ve vztahu k povolání učitele a asertivitě v pedagogické komunikaci. Dále byl představen preventivní program Druhý krok a zprostředkováno bylo praktické sdílení k tématu třídnických hodin.

V prostorách konference byly také informační stánky neziskových organizací, které v rámci Olomouckého kraje nabízejí své služby v oblasti primární prevence rizikového chování. Návštěvníci zde také získali informace od lokálních síťařek působících v lokalitě ORP Olomouc, které se snaží o propojení jednotlivých aktérů, kteří pracují s dítětem a jeho rodinou v problémové situaci.

Podrobnější informace k programu konference a k úvodnímu příspěvku naleznete v přiložených souborech.


V. ROČNÍK – listopad 2016

V letošním roce se uskutečnil již V. ročník „Krajská konference primární prevence rizikového chování pro metodiky prevence, výchovné poradce a další pedagogy základních a středních škol“. Jsme rádi, že se tato akce postupně stává tradicí a je o ni velký zájem z řad učitelů a dalších odborníků aktivních v oblasti primární prevence rizikového chování.

Za finanční podpory Olomouckého kraje se 11. 11. 2016 v oblíbených prostorách VOŠ Caritas Olomouc uskutečnil letošní ročník konference s ústředním tématem „Škola a rodina“. Akce se zúčastnilo přes 130 osob a byla organizována a realizována pracovníky PPP a SPC OK. Váženými hosty, kteří konferenci zahajovali, byli: pracovník odboru prevence MŠMT Mgr. Vladimír Sklenář, krajský školský koordinátor prevence PhDr. Ladislav Spurný a ředitel PPP a SPC OK Mgr. Lubomír Schneider.

Program v hlavním sále měl za cíl přiblížit aktuální nabídku služeb neziskových organizací působících v Olomouckém kraji: Sdružení D, Kappa-help a v rámci P-centra Rodinné centrum U Mloka a Centrum primární prevence. Prostor zde byl věnován také problematice školní docházky z pohledu OSPODu.

Paralelně s programem v hlavním sále probíhaly workshopy pod vedením zkušených lektorů. Vzhledem k tématu letošního ročníku se jeden z workshopů zabýval krizovými situacemi v rámci spolupráce škola-dítě-rodič, druhý přibližoval účastníkům metodiku Unplugged pro rodiče. V dalším workshopu byla věnována pozornost tématu šikany a problémových vztahů v kolektivu. Čtvrtý workshop se zaměřil na tématiku truchlení dětí při ztrátě blízkého člověka. Program všech workshopů byl shodný v dopoledním a odpoledním bloku, aby měli účastníci možnost se aktivně zúčastnit více témat.

Podrobnější informace k programu konference a k jednotlivým příspěvkům naleznete v přiložených souborech.


IV. ROČNÍK – říjen 2015

„Krajská konference primární prevence rizikového chování pro metodiky prevence, výchovné poradce a další pedagogy základních a středních škol“ se stává tradicí. Letošní již IV. ročník se konal dne 23.10.2015 opět v prostorách VOŠs CARITAS. Zúčastnilo se ho 135 osob – ať už v roli účastníků, přednášejících, lektorů ve vedení workshopů nebo při zajišťování organizace a zázemí. Hosty, kteří konferenci zahajovali, byli náměstek hejtmana Olomouckého kraje Ing. Zdeněk Švec, pracovník odboru prevence MŠMT Bc . Matouš Korbel a krajský koordinátor primární prevence PhDr. Ladislav Spurný

Ústředním tématem bylo letos „Bezpečné prostředí na školách".

Jedním ze základních atributů bezpečí na školách je vytváření funkčních vztahových pravidel v třídních kolektivech. Praktickým postupům, jak ve třídě pracovat s pravidly, byly věnovány dva ze čtyř workshopů , které jsou vždy nedílnou součástí programu konference. Třetí byl věnován problematice primární prevence na středních školách. Čtvrtý workshop „Kouření a já“ byl praktickou ukázkou aplikace metod kritického myšlení při realizaci výukové lekce s preventivní tématikou.

Program v hlavním sále měl za cíl představit účastníkům, co je na poli prevence v našem regionu aktuální. Stěžejním příspěvkem dopoledního programu byly informace o výstupech z projektu WYNSPI II. , který se zabýval tvorbou „vzorových“ MPP a jejich ověřováním v praxi. Dále to byly prezentace a informace o novinkách v nabídce neziskových organizací působících v Olomouckém kraji: P-centrum Olomouc, Kappa –help Přerov, Pontis Šumperk. V průběhu dopoledne se posluchači mohli seznámit také s novou metodikou pro 1.stupeň ZŠ – s preventivním programem Druhý krok. Tento program se zaměřuje na podporu rozvoje emoční inteligence dětí, vede ke zmírnění projevů agresivity a k rozvoji sociálních dovedností dětí . Zavedení tohoto programu do českých škol a ověření jeho efektivity je cílem projektu Katedry psychologie FF UP Olomouc.

Odpolední program byl zaměřený na příklady dobré praxe. Zástupci Sdružení D v Olomouci nabídli účastníkům konkrétní zážitkovou aktivitu – hru Menhiry, kterou rádi využívají v adaptačních programech. Závěr programu v hlavním sále patřil dvěma učitelkám z 1.stupně ZŠ, které pro inspiraci nabídly účastníkům své know –how třídního učitele pro budování zdravého vztahového klimatu ve svých třídách.

Konference byla organizována a realizována pracovníky PPP a SPC OK, pracoviště Přerov, finančně byla podpořena Olomouckým krajem.

Podrobnější informace k programu konference a k jednotlivým příspěvkům naleznete v přiložených souborech.


III. ROČNÍK – listopad 2014

Na začátku října proběhl v Olomouci již III. ročník „ Krajská konference primární prevence rizikového chování pro metodiky prevence, výchovné poradce a další pedagogy základních a středních škol“. Akce se konala 3.října 2014 v prostorách VOŠs CARITAS. Zúčastnilo se jí okolo 120 osob – ať už v roli účastníků, přednášejících, lektorů ve vedení workshopů nebo při zajišťování organizačních věcí a technického zázemí. Vzácnými hosty byli náměstek hejtmana Olomouckého kraje Ing. Zdeněk Švec, krajský koordinátor primární prevence PhDr. Ladislav Spurný, ředitel PPP a SPC OK Mgr. Lubomír Schneider a pracovník odboru prevence MŠMT Mgr. Vladimír Sklenář.

Tématicky byla konference zaměřená na podporu té části primární prevence, kterou realizují učitelé na školách v rámci školního vzdělávacího programu. Příspěvky v hlavním sále seznamovaly posluchače s aktuálním děním na poli prevence z pohledu MŠMT, s nabídkou vzdělávání, které realizuje PPP a SPC OK v rámci preventivních projektů a s činností neziskových organizací P-centrum Olomouc, Kappa- help Přerov a Sdružení D Olomouc.
Velmi zajímavý byl praktický příspěvek Mgr. Soni Matějkové o práci a zkušenosti s metodikami „Kočičí zahrada“ pro 1.stupeň a UNPLUGGED pro 2. stupeň ZŠ.
Náplň tří workshopů, které probíhaly paralelně s programem v hlavním sále, tvořily preventivní lekce, při nichž jsou využity metody kritického myšlení. Tyto lekce připravili a vedli oblastní metodici PPRCH Mgr. K.Motlová, Mgr.P. Halama a Mgr. V. Recová. V praxi tak aplikovali a předali dál znalosti a dovednosti, které získali na semináři Kritické myšlení pro poradenské pracovníky. Tento seminář v současné době probíhá také pro skupinu učitelů na přerovském pracovišti PPP a SPC OK.

Konference a oba semináře kritického myšlení jsou stěžejními aktivitami preventivního projektu s názvem „Krajská konference a vzdělávání pro pedagogické pracovníky se zaměřením na tu část primární prevence na základních a středních školách, která je realizována pedagogy – školními metodiky prevence, výchovnými poradci a ostatními pedagogy v rámci školního vzdělávacího programu.“ Tento projekt byl finančně podpořen Olomouckým krajem.

Podrobnější informace k programu konference a k jednotlivým příspěvkům naleznete v přiložených souborech.

Design, code: Mgr. Jiří Veverka