Logo PPP

Olomouc

Kontakty: 

PhDr. Věra Neusar
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel.: 582 800 066                                                                  
 

 Neusar Věra portr

Nabídka služeb:

 • metodická podpora školám při výskytu rizikového chování, poskytování individuálních odborných konzultací (osobní, telefonické) dle zájmu škol
 • telefonické nebo osobní konzultace s žáky, studenty a zákonnými zástupci k problematice vztahů ve škole, šikany, návykových látek a dalších rizikových jevů
 • úzká spolupráce se školními metodiky prevence (ŠMP), s oblastními metodiky prevence v rámci Olomouckého kraje a krajským školským koordinátorem prevence
 • konzultace a metodická pomoc při tvorbě, realizaci či vyhodnocení preventivních programů škol, při zavádění do praxe Systému výkaznictví preventivních aktivit (SV)
 • pravidelná setkávání se školními metodiky prevence
 • předávání aktuálních informací z MŠMT, krajského úřadu, odborných pracovišť -zejména z oblasti prevence
 • informování o možnostech vzdělávání v oblasti prevence a organizování seminářů pro pedagogy
 • spolupráce se státními i nestátními organizacemi, které se v kraji v prevenci angažují
 • zapůjčování odborné literatury, DVD a jiných materiálů
 • organizování Krajské konference PPRCH v Olomouci
 • přímá skupinová práce se žáky a studenty
 • diagnostika klimatu třídních kolektivů

 

Design, code: Mgr. Jiří Veverka