Metodické pokyny a doporučení

 

Strategie a plány

 

Metodická podpora

 

Bezpečně online

Metodický postup pro preventivní program pro 4. ročník ZŠ

Téma vlivu internetu a komunikačních technologií na kvalitu života se objevuje čím dál častěji v médiích všeho druhu. Rychlost technologického vývoje a změn, které s sebou přináší, je pro starší generaci fascinující až děsivá, ale pro mladší generaci a žáky je běžnou realitou a samozřejmostí. Potřeba vedení žáků k rozumnému využívání internetu a komunikačních technologií vstupuje v prevenci rizikového chování v posledních letech do popředí.

V rámci projektu „Podpora pedagogům při budování bezpečného klimatu ve školách Olomouckého kraje“ zde nabízíme metodický návod na program všeobecné prevence Bezpečně online pro 1. stupeň ZŠ, který může realizovat pedagog, třídní učitel, školní metodik prevence.

Historie programu je stará čtyři roky. S jeho realizací ve 4. ročnících ZŠ v Přerově začala jeho autorka Mgr. Irena Oršulíková ve školním roce 2013/14 . V průběhu let se jeho podoba několikrát měnila v souvislosti s měnícími se zkušenostmi a potřebami tříd. Současná verze se kromě pravidel bezpečného internetu zaměřuje především na otázku času, který děti stráví zábavou s mobily a dalšími přístroji a jaké dopady to má na jejich život. Program vybízí žáky k zamyšlení a k hledání alternativ pro využití volného času. Otevírá prostor pro diskuzi a učiteli nabízí náhled na to, v jaké míře a jak bezpečně využívají internet žáci v jeho třídě. Program je koncipovaný jako jeden celek v rozsahu dvou vyučovacích hodin. Každé z uvedených podtémat (výhody a nevýhody internetu, seznámení s desaterem bezpečného internetu, sledování času stráveného hraním na mobilu a důsledky nadměrného využívání, alternativy pro trávení volného času a návrhy na regulaci a seberegulaci) může být kreativnímu učiteli inspirací k dalším aktivitám dle potřeb jeho třídy.

 

Ke stažení

Připravujeme.

© PPP a SPC Olomouc, Administrace

Design, code: Mgr. Jiří Veverka