Logo PPP

Žádost PPP Prostějov

Elektronická žádost o vyšetření

Elektronický formulář může využít zletilý klient nebo zákonný zástupce. Zletilý žák podává žádost o poskytnutí poradenské služby sám, dětem a žákům do 18 let poskytuje PPP poradenskou službu na žádost zákonného zástupce. Formulář není určen pro objednávání klientů školou.

Dítě / zletilý klient

Zadejte jméno

Zadejte příjmení

// Zadejte datum narození

Zákonný zástupce / zletilý klient

Zadejte jméno

Zadejte příjmení

Zadejte email

Zadejte telefon

Kontaktní adresa

Zadejte ulici

Zadejte číslo

Zadejte Město / Obec

Zadejte PSČ

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Zadejte název školy / školky

Zadejte třídu - ročník

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Důvod žádosti (výběr z nabídky, případně stručně popište)

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Podkladem pro diagnostický závěr jsou i informace poskytnuté školou. Se souhlasem žadatele může PPP před termínem vyšetření vyžádat od školy vyplnění Pedagogické zprávy s informacemi o žákovi. S vyžádáním Pdg. Zprávy MŠ, ZŠ, SŠ

Zvolte souhlas nebo nesouhlas

Po úspěšném odeslání žádosti se zobrazí potvrzení o jejím přijetí a na Vámi zadaný e-mail bude automaticky odesláno shrnutí objednávky spolu s dalšími základními informacemi.

Design, code: Mgr. Jiří Veverka