Logo PPP

Obecné

Standardně nabízíme následující diagnostické a intervenční služby:

Pro děti v předškolním věku (zpravidla od 3 let)

 • pomoc při řešení obtíží s adaptací na MŠ
 • posouzení vývojové úrovně a konzultace vývojových zvláštností
 • posouzení školní zralosti
 • pomoc s rozvojem dílčích schopností a dovedností
 • vyšetření laterality


Pro žáky ZŠ

 • pomoc při řešení výukových obtíží
 • pomoc při řešení výchovných obtíží
 • kariérové poradenství cílené na žáky 9. ročníku (pro stávající klienty)
 • pomoc při řešení problémů v třídních kolektivech (dle kapacitních možností) viz metodika prevence
 • péče o mimořádně nadané žáky


Pro studenty SŠ

 • pomoc při řešení výukových obtíží
 • pomoc při řešení výchovných obtíží
 • pomoc při řešení problémů v třídních kolektivech (dle kapacitních možností) viz metodika prevence
 • péče o mimořádně nadané žáky
 • vypracování doporučení k PUP MZ (úpravě podmínek konání maturitní zkoušky)


Pro studenty VOŠ

 • pomoc při řešení výukových obtíží


Pro školy

 • metodické vedení a konzultační činnost
 • pomoc při řešení problémů v třídních kolektivech (dle kapacitních možností) viz metodika prevence

 

Design, code: Mgr. Jiří Veverka