Logo PPP

XI. ročník se uskuteční dne 16. 9. 2022 v prostorách PdF UPOL a nese téma Možnosti primární prevence při rozvíjení pozitivního sebepojetí u dětí. Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce.

Kapacita je již naplněna.

Realizace konference je i v letošním roce podpořena finančními prostředky Olomockého kraje. 

Design, code: Mgr. Jiří Veverka