Logo PPP

Při první návštěvě zákonný zástupce vyplňuje s odborným pracovníkem anamnestické údaje o klientovi, vše důležité, co může mít vliv na jeho aktuální potíže – informace o těhotenství, porodu, raném dětství i aktuálním zdravotním stavu. Prosíme, připomeňte si tyto údaje.
Pokud má dítě výukové problémy, bude s sebou vhodné vzít školní sešity a žákovskou knížku. Dále pokud bylo vyšetřeno jiným odborníkem v souvislosti s problémem, se kterým se pojí návštěva PPP, je vhodné vzít zprávu z tohoto vyšetření také s sebou (vyšetření lékaře, logopeda, příp. jiné PPP).
Pro jistou pohodu dítěte doporučujeme vzít s sebou také malou svačinku a pití.

Design, code: Mgr. Jiří Veverka